Integratie van risicobeheersing en financiën

Laat Capgemini uw organisatie helpen om de besluitvorming te versterken, kapitaaltoewijzing te verbeteren en beter in te spelen op veranderende marktomstandigheden en complianceverplichtingen via de integratie van risicobeheersing en financiën.

Het gat overbruggen

Overbrug het gat tussen risicobeheersing en financiën

Een rapport van Chartis Research* uit 2013 toonde aan dat 88% van degenen die werkzaam zijn op het gebied van risicobeheersing en financiën de integratie van hun functies als topprioriteit ziet. Meer dan de helft van hen moet echter nog een ondernemingsbreed plan in werking stellen om deze integratie te bereiken. Om te kunnen voldoen aan de huidige wettelijke rapportageverplichtingen is een geïntegreerde architectuur voor financiën en risicobeheersing nodig. De regelgevende instanties vereisen eveneens dat de financiële instellingen de gegevens die worden gebruikt voor risicomanagement harmoniseren met de gegevens die in financiële rapportages worden gebruikt.

Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Financiën en Risicobeheersing hebben uiteenlopende functies en ze leggen de nadruk op andere zaken. Na verloop van tijd heeft elke discipline zijn eigen systemen, tools en processen ontwikkeld om aan hun specifieke vereisten te voldoen. Daar komt bij dat veel functies in uw organisatie misschien als afzonderlijke silo’s opereren. Dan wordt het lastig om gegevens te harmoniseren.

Uitdagingen regelrecht het hoofd bieden

Capgemini heeft de vaardigheden en resources om uw uitdagingen regelrecht het hoofd te bieden! Wij kunnen u helpen om door heel de organisatie de rapportageverplichtingen, bedrijfsadministratie, het risicomanagement en de financiële administratie te consolideren. Onze beproefde doelarchitectuur brengt de informatiesystemen van Financiën en Risicobeheersing dichter bij elkaar, zodat de financiële administratie en risicobeheersing meer met elkaar overeenstemmen en er zo min mogelijk handelingen voor onderlinge afstemming nodig zijn.

Belangrijkste aspecten van onze allesomvattende benadering om u te helpen bij de transformatie van uw systemen voor Financiën en Risicobeheersing:

  • Het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op Financiën en Risicobeheersing als richtlijn voor nieuwe projecten en ter afstemming van bestaande projecten.
  • Het juiste evenwicht houden tussen een snelle doorvoer van wettelijke vereisten en het sturen van de transformatie.
  • Het samenbrengen van alle belangrijke drijvende krachten, van de projectsponsor tot verbeterde datagovernance.
  • Het ervoor zorg dragen dat de functies risicobeheersing en financiën werken met dezelfde gegevens en verenigbare en consistente resultaten voortbrengen

Bewezen staat van dienst

De klanten waarbij we de financiën hebben getransformeerd, realiseerden aanzienlijke kostenbesparingen en een aanmerkelijke verbetering van de efficiëntie. De kosten voor financiën namen in veel gevallen met meer dan 25% af doordat handmatige en overbodige handelingen of handelingen die geen waarde toevoegen, kwamen te vervallen. Andere concrete voordelen voor onze klanten:

  • Betere naleving wet- en regelgeving
  • Flexibele, wendbare organisatie voor technologie en financiën
  • Partnermodel tussen financiën en bedrijfsonderdelen
  • Eén enkele bron voor zowel gegevens over financiën als risicobeheersing
  • Financiële en operationele informatie is direct beschikbaar om managementbeslissingen te ondersteunen

Neem contact op

U kunt op Capgemini bouwen wat betreft een volledige en duurzame integratie van risicobeheersing en financiën! Neem vandaag nog contact met ons op via businessinfo@capgemini.com of benader een van onze experts.
*Aligning Risk And Finance In Banks: From Theory to Practice, Chartis Research, juni 2013

Contact

Dank voor het verzenden van dit formulier. We hebben uw formulier in goede orde ontvangen. Een collega van ons neemt op korte termijn contact met u op over uw verzoek/aanvraag.

Het spijt ons, maar het insturen van het formulier is mislukt. Probeer het nog eens