Integratie en samenwerking in de gehele waardeketen

Globalisering. Technologie. Energiekosten. Diversificatie van consumentenkanalen. Deze ontwikkelingen, en de snelheid waarmee ze zich afspelen, geven de komende tien jaar vorm en richting aan de evolutie van de waardeketen in de sector consumentenartikelen en retail. Bent u er klaar voor?

Hechtere relaties voor maximale waarde

Retailers en makers van consumentenartikelen komen bij alle schakels van de waardeketen toenemend onder druk te staan. Kostenbeheersing, het handhaven van effectieve voorraadniveaus en het vergroten van de efficiëntie zijn een goed begin, maar ook niet meer dan dat.

Een moderne organisatie moet haar waardeketens aanpassen om beter in te spelen op de veranderende behoeften van de consument en de wereldwijde markt. Dit kan worden gerealiseerd door betere samenwerking tussen alle partners in de waardeketens, van toeleveranciers tot en met klanten en consumenten. Wij maken het mogelijk.

Omzetgroei door optimalisatie van de waardeketen

We richten ons op drie kerngebieden om de productenstroom door de waardeketen te verbeteren en zinvolle samenwerking te bevorderen:

 • Kostenbeheersing: grotere besparingen op alle onderdelen, van productie en logistiek tot winkelkosten
 • Meer efficiëntie: gebruik van gestandaardiseerde gegevensindelingen, wereldwijde gegevenssynchronisatie en datapools
 • Meer duurzaamheid: op samenwerking gerichte werkwijzen, zoals gezamenlijk gebruik van magazijnen en transport

We leveren de volgende oplossingen:

 • Demand-Driven Supply Chain
 • Shelf-Connected Enterprise
 • Demand Planning, Forecasting and Replenishment
 • Logistics and Fulfillment
 • Inventory Management
 • Retailer Collaboration and Trade Promotions Management
 • Supplier Collaboration and Sourcing
 • Product Safety and Traceability
 • Supply Chain Visibility and Control

Samenwerking voor intelligente productlevering

Wij hebben duizenden specialisten voor de sector consumentenartikelen en retail in huis. Onze teams werken nauw met u samen om uw bedrijf een concurrentievoordeel te verschaffen via flexibele en duurzame oplossingen voor de waardeketen. Hierdoor kunt u goederen intelligenter en in nauwere samenwerking met uw partners inkopen, produceren en distribueren.

Enkele praktijkvoorbeelden:

 • Een grote supermarktketen: ontwikkeling en implementatie van op samenwerking gerichte processen, organisatiestructuren en systemen voor de supply chain. Resultaten:
  • Betere responsiviteit in de supply chain
  • Automatisering van handmatige processen
  • Informatietransparantie voor toekomstige activiteiten zoals promotie-acties
  • Kleiner opslingereffect
  • Verbeterde marges
 • Koninklijke Philips Electronics: ondersteuning voor de afstemming van het Global Data Synchronization-beleid tussen de verschillende productdivisies, waardoor de interactie met alle retailklanten consistent wordt gemaakt

Contact

Dank voor het verzenden van dit formulier. We hebben uw formulier in goede orde ontvangen. Een collega van ons neemt op korte termijn contact met u op over uw verzoek/aanvraag.

Het spijt ons, maar het insturen van het formulier is mislukt. Probeer het nog eens