Insights & Data voor Oracle

In de hedendaagse informatiemaatschappij die overvoerd is met gegevens worden bedrijven geconfronteerd met tal van uitdagingen, waaronder:

 • Versplinterde en complexe gegevens die moeilijk te analyseren zijn
 • Gegevens die zich buiten de onderneming bevinden
 • Gegevens van slechte kwaliteit
 • Bottlenecks als gevolg van IT-beperkingen

In hun voortdurende zoektocht naar betere manieren om hun gegevens te analyseren en begrijpen, hebben ondernemingen in toenemende mate behoefte aan een bedrijfsbreed overzicht van hun gegevens. Dit stelt hen in staat grote hoeveelheden gegevens te beheren en daaraan belangrijke inzichten te ontlenen.

Een complete en allesomvattende aanpak

Capgemini’s Insights & Data for Oracle is een allesomvattend pakket dat speciaal is ontworpen om van uw bedrijf een inzichtgestuurde onderneming te maken. Onze aanpak geeft uw bedrijf de beschikking over duidelijke en nuttige gegevens door:

 • Bepaling van de eigendom van gegevens
 • Creatie van een georganiseerd masterdatasysteem
 • Ontwikkeling van processen en workflows voor informatiebeheer
 • Creatie van een uitgebreide datastrategie en -routekaart

Voordelen:

 • Beschikbaarheid van een beschrijving van de gegevenskenmerken
 • Reductie van de operationele kosten die samenhangen met gegevens en analyses
 • Minimalisering van de risico’s door vereenvoudiging van de analysetechnologie
 • Selfservice zodat data-analisten snel inzichten aan de gegevens kunnen ontlenen

Een ervaren partner in datastrategie

Onze Oracle Insights & Data oplossingen zijn gebaseerd op Capgemini’s jarenlange ervaring in het creëren van een sterke gegevensbasis voor klanten. Op basis van een dergelijke gegevensbasis kunnen belangrijke inzichten worden verkregen en betere strategische en commerciële beslissingen worden genomen.

 

Aanbevolen expert

Manuel Sevilla

I advise my customers to move to a new world with radically faster time-to-market, new...