Onze visie op zorg

Het nieuwe zorgstelsel is ingevoerd en nieuwe wetgeving voor met name het vergroten van de mogelijkheden is in voorbereiding. Het doel hiervan is de kwaliteit van zorg te vergroten zonder dat de kosten van de zorg evenredig blijven stijgen. Goede zorg voor de patiënt staat centraal in de uitvoering en de verantwoording, waardoor het belang van goede elektronische dossiers toeneemt. De dossierinformatie ondersteunt geïntegreerde zorgpaden en zorgt voor rapportage op zorginhoudelijke prestatie-indicatoren. Vanuit deze visie hebben wij diverse zorginstellingen en samenwerkingsverbanden geholpen hun doelen te bereiken, waaronder ziekenhuizen, GGZ-instellingen, regionale ketens en koepelorganisaties.

Oplossingen die wij bieden

Capgemini biedt ondersteuning in de vorm van advies en projectuitvoering voor:

  • Visieontwikkeling op zorginnovatie met behulp van technologie;
  • Keuze en invoering van nieuwe zorgondersteunende informatiesystemen;
  • Ontwerp en inrichting van (regionale) informatie-uitwisseling;
  • Analyseren en invoeren van patiëntgerichte zorgpaden en werkprocessen;
  • Doorlichten en aanpassen van de IT systemen en netwerken voor optimale performance.

Zorgdiensten voor ondersteuning zonder kopzorgen

Capgemini biedt op regionaal niveau zorgdiensten aan netwerken van samenwerkende zorgverleners, waarbij alle informatie-uitwisseling tussen de zorgverleners door Capgemini wordt verzorgd. De zorgverleners kunnen zich maximaal richten op het leveren van de juiste zorg, daarbij gesteund door de juiste medische en logistieke informatie die ergens in de keten voorhanden is. Uniek aan dit concept is dat de voorinvestering al door Capgemini is gedaan en u als zorgverlener alleen de kosten van het gebruik hoeft te vergoeden.

Full-serviceaanbod en kwaliteit

Zowel inhoudelijk als procesmatig adviseren onze professionals uit de disciplines Consulting, Technology en Outsourcing u op basis van hun specifieke kennis en ervaring. En dankzij ons Global Health Care Network benutten wij onze internationale kennisvoorsprong. Capgemini is uw partner in de gezondheidszorg, met verstand van zaken én aandacht voor mensen. Capgemini heeft het kwaliteitscertificaat Certiked, de ISO gerelateerde norm voor kennisintensieve dienstverlening. Omdat permanente aandacht voor kwaliteitsbewaking en -verbetering voor ons vanzelfsprekend is.