Veel organisaties zijn op zoek naar de wijze waarop zij hun financiële strategie kunnen aansluiten op de prestatiebekostiging. Hoe zij samen met verantwoordelijke managers invulling kunnen geven aan het performance management en hoe de transactieverwerkende processen zo doelmatig mogelijk kunnen inrichten. Capgemini ondersteunt zorgorganisaties bij het verbeteren van de effectiviteit en efficiëntie van het financieel management.

Onze visie

Het implementeren van een nieuwe bekostigingsystematiek vraagt niet alleen een significante implementatiekracht om te voldoen aan de eisen van wet- en regelgeving, maar bovenal een visie op de vertaling van de effecten op het financieel management . Het financieel management vervult een essentiële functie bij het voorzien in de noodzakelijke informatie c.q. analyses in het kader van de positionering, prijsstelling en ontwikkeling van de vermogensstructuur van de zorgorganisatie.

Een greep uit de vragen die spelen in de gezondheidszorg

 • Wat is de strategische richting van onze financiële functie en hoe bewaak ik de samenhang tussen lopende en nog op te starten initiatieven?
 • Hoe maak ik mijn strategie meetbaar met prestatie-indicatoren?
 • Loopt u tegen problemen aan bij het implementeren van de DOT / DBC GGZ / DB(B)C FZ / ZZP in processen en systemen?
 • Kunt u de financieringsstromen scheiden in de zorgregistratie?
 • Voldoet mijn zorgregistratie aan interne en externe verantwoordingseisen?
 • Wat zijn mijn producten, welke producten wil ik bieden en wat kosten deze?
 • Zijn alle financieringsystematieken ingebed in de planning & control cyclus?

Oplossingen die wij bieden

Wij combineren onze kennis en –ervaring van zorg, financiën en ICT. Daarnaast zijn wij betrokken geweest bij de (verdere) ontwikkeling en implementatie van DBC’s/DOT, keten DBC’s, DBC’s GGZ en DB(B)C’s forensische zorg. Onze toegevoegde waarde bij onze klanten blijkt onder andere op het terrein van kostprijzen, geavanceerde analyses en wet- en regelgeving.

Oplossingen die wij bieden op het gebied van financieel management zijn:

 • Quick Scan Financiële functie:een snelle overview van de huidige en gewenste staat van de financiële functie, inclusief een projectplan met korte en lange termijn verbeteringen.
 • Ontwikkelen van een besturingsconcept en (her)inrichten van de financiële functie.
 • Ontwikkelen en implementeren van tactische en strategische financiële managementinformatie in de planning & control cyclus, bijvoorbeeld met behulp van een Balanced score card.
 • Implementatie en optimalisatie van de zorgregistratie bij diverse ziekenhuizen, GGZ en verslavingszorg instellingen, waaronder:
 • Analyse en structureel opzetten van management informatie, waaronder:
 • Opstellen van Business cases ter onderbouwing van keuzes in de productportfolio c.q. beleidsplannen.
 • Selectie en implementatie van een adequaat registratie en financieel systeem.