Gegevensbescherming en de AVG

Gegevensbescherming is aan veranderingen onderhevig. Terwijl ondernemingen gebruikmaken van de mogelijkheden die worden geboden door digitale data en persoonsgegevens, doen steeds slimmere cybercriminelen hun best om die gegevens te stelen of te compromitteren. Naleving van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die in mei 2018 van kracht wordt, is dus niet alleen een wettelijk voorschrift maar ook een keerpunt in risicobeheer en daarmee een strategische bedrijfsprioriteit en kans.

Vermijd het risico van het niet naleven van de AVG

De AVG is een uitgebreide herziening van de bestaande wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Naleving van de AVG vereist van organizaties een ingrijpende verandering van hun gegevensbescherming bedrijfsvoering. De AVG heeft betrekking op het beheer en de beveiliging van data, introduceert nieuwe concepten zoals transparantie en verantwoording, en bevat de belangrijke verplichting ten aanzien van datalekken. Het niet naleven hiervan kan leiden tot een boete van 4% van de wereldwijde bedrijfsomzet of 20 miljoen euro. Zorg er daarom voor dat u in staat bent aan te tonen dat u passende maatregelen hebt getroffen om persoonsgegevens te beschermen.

Een consistente AVG-routekaart met operationele resultaten

Als onderdeel van haar ‑AVG dienstenverlening biedt Capgemini adviesdiensten‑ en technologieoplossingen voor bescherming en beveiliging van persoonsgegevens, die toepasbaar zijn op bestaandeen nieuwe digitale systemen:

  • Beoordeling van gegevensbescherming en programmabeheer
  • Datadiscovery en dataminimalisering / pseudonimisering
  • Data‑ en database encryptie
  • Identiteits‑ en toegangsbeheer
  • Security Operation Centers en preventie van datalekken
  • Diensten die naleving van de AVG verzekeren

Capgemini heeft wereldwijde ervaring in uiteenlopende sectoren

We werken met klanten wereldwijd die zich bezighouden met het definiëren van de rollen, organisatie en infrastructuur die vereist  zijn voor de bescherming van gegevens (bij opslag, verplaatsing of gebruik) en naleving van de ‑AVG-vereisten.

Capgemini heeft diepgaand inzicht in alle aspecten van de AVG en de daarmee samenhangende knelpunten en technologische oplossingen. Wij helpen Chief Information Officers, Chief Information Security Officers, Data Protection Officers, Chief Data Officers en Digital Marketing Officers over de hele wereld met de naleving van de AVG-vereisten en het opbouwen van vertrouwen.

Met Capgemini bent u klaar voor de AVG

Ontdek hoe wij onze AVG-dienstverlening afstemmen op uw‑ huidige AVG-‑voorbereidingen van individuele klanten.

Bronnen

DATA PRIVACY

Voorbereiding op de AVG

U kunt het zien als een verplichting. Of u kunt het zien als een kans. Gebruik de AVG voor het opbouwen van vertrouwen en concurrentievermogen.

Contact

Dank voor het verzenden van dit formulier. We hebben uw formulier in goede orde ontvangen. Een collega van ons neemt op korte termijn contact met u op over uw verzoek/aanvraag.

Het spijt ons, maar het insturen van het formulier is mislukt. Probeer het nog eens