Nieuwe bedrijfsmodellen

Predictive Maintenance & Quality

Beheer en onderhoud van apparatuur en activa vormen een grote uitdaging voor producenten, en hebben directe gevolgen voor de winstgevendheid van hun bedrijfsvoering. Door de effectiviteit van hun apparatuur te verbeteren, kunnen producenten hun onderhoudskosten verlagen en de voorraad reserveonderdelen verkleinen. Verbetering van de algehele effectiviteit van apparatuur door middel van predictief onderhoud geeft operators de mogelijkheid de prestaties van hun activa beter in te schatten. Dit stelt hen in staat beter geïnformeerde operationele besluiten te nemen en het voortbestaan van de onderneming te verzekeren.

  • De Predictive Maintenance & Quality oplossingen bieden uitkomst.

Bij Capgemini’s aanpak van predictief onderhoud, waarbij gebruik wordt gemaakt van het SAP Leonardo Platform, wordt op basis van geavanceerde analyses en Capgemini-algoritmes snel de overstap van reactief en planmatig onderhoud naar proactief, predictief onderhoud gemaakt:

Onze aanpak maakt de integratie van meerdere gegevensbronnen, inclusief realtime IoT-feeds, mogelijk. De gebruiksklare zelflerende algoritmes van Capgemini zijn compatibel met alle apparaten die PLC-machinegegevens aanleveren. Er kan in zeer korte tijd een pilotproject voor één industrieel project worden opgestart, dat volledig is afgestemd op de strategische KPI’s van de klant.

Deze aanpak heeft de volgende voordelen:

  • Hogere productiviteit van activa dankzij geautomatiseerde controles en proactieve meldingen
  • Minder ongeplande downtime en grotere beschikbaarheid van activa dankzij predictief onderhoud
  • Verbeterde cashflow dankzij strenger gecontroleerde uitgaven aan reserveonderdelen
  • Efficiëntere inzet van technici en betere ‘first-time-fix-rate’ dankzij gedetailleerde informatie over problemen met apparatuur

IoT Service Platform

Dit serviceplatform is bedoeld om nieuwe bedrijfsmodellen mogelijk te maken en nieuwe inkomstenstromen uit service te genereren. Dit is een platform voor naadloos en veilig verbonden apparaten, dat betrouwbare informatie aan systemen levert en nieuwe zakelijke inzichten oplevert.

Klik hier om terug te gaan naar de landingspagina op: Fast Digital 4 Discrete Industries van SAP en Capgemini.

Klik op het pictogram om meer te weten te komen over hoe Karlsson gebruik maakt van voorspellend onderhoud om de stilstandtijd te beperken en de kosten te verlagen

Bronnen

#FD4DI

Fast Digital 4 Discrete Industries: Predictive Maintenance in a Box

Predictive Maintenance in a Box is een fundamentele use case in het kader van het gezamenlijke strategische initiatief “Fast Digital 4 Discrete Industries van SAP en Capgemini”.