Met behulp van de Sigma Map™ en het Enterprise Risk Management Maturity Assessment van Capgemini kunt u een organisatiebreed overzicht maken van al uw actuele risicoposities, waaronder markt-, krediet-, liquiditeits- en operationele risico’s. Met Sigma Map™ kunt u verbanden tussen balansposten en risicotypen leggen en de uiteindelijke totale impact op de aandelenkoers meten, zodat u uw risicoprofiel proactief kunt beheren en bijsturen.

Onze analyse geeft u een goed beeld van uw huidige status ten aanzien van best practices, aanbevelingen en de naleving van wet- en regelgeving. Hierdoor kunt u beter beoordelen in hoeverre de huidige data-infrastructuren toereikend en schaalbaar genoeg zijn voor uw toekomstige behoeften op het gebied van Enterprise Risk Management.