Enterprise Risk Maturity Assessment

Het Capgemini Enterprise Risk Maturity Assessment helpt u om uw huidige risicolandschap in kaart te brengen.

Met behulp van de Sigma Map™ en het Enterprise Risk Management Maturity Assessment van Capgemini kunt u een organisatiebreed overzicht maken van al uw actuele risicoposities, waaronder markt-, krediet-, liquiditeits- en operationele risico’s. Met Sigma Map™ kunt u verbanden tussen balansposten en risicotypen leggen en de uiteindelijke totale impact op de aandelenkoers meten, zodat u uw risicoprofiel proactief kunt beheren en bijsturen.

Onze analyse geeft u een goed beeld van uw huidige status ten aanzien van best practices, aanbevelingen en de naleving van wet- en regelgeving. Hierdoor kunt u beter beoordelen in hoeverre de huidige data-infrastructuren toereikend en schaalbaar genoeg zijn voor uw toekomstige behoeften op het gebied van Enterprise Risk Management.

Contact

Dank voor het verzenden van dit formulier. We hebben uw formulier in goede orde ontvangen. Een collega van ons neemt op korte termijn contact met u op over uw verzoek/aanvraag.

Het spijt ons, maar het insturen van het formulier is mislukt. Probeer het nog eens