Faalangst

De meeste bedrijven zijn zich ervan bewust dat zij met automatiseringstechnologie moeten gaan werken, maar vinden het moeilijk om te bepalen hoe dat moet en wat de voordelen zijn. Dit kan leiden tot een geringe invoering van nieuwe technologie, verwarring over de toepassing en governance van geautomatiseerde processen, en zeker niet in de laatste plaats een gebrek aan vaardigheden.

 

In meer extreme situaties kan het gebeuren dat een onderneming er niet in slaagt rendement te halen uit haar investering in automatisering of dat men ontdekt dat men bij de innovatie hinder ondervindt van een overbezorgde aanpak van automatisering die het gevolg is van faalangst.

 

Ontsluiten van waarde

Automation Drive van Capgemini omvat een uniform, open en dynamisch pakket automatiseringstools, -services en -expertise dat voor uw bedrijf fungeert als een zich voortdurend ontwikkelende bron van innovatie en bedrijfswaarde.

 

Met onze automatiseringsoplossingen kunt u de uitdagingen in uw bedrijfsprocessen op kosteneffectieve wijze aangaan, zonder risico voor uw “grote” IT-systeem. Zo ontsluit u de waarde in uw bestaande platforms op een beheerde en gecontroleerde manier. En bent u ervan verzekerd dat u automatisering toepast waar die optimale waarde kan genereren voor uw bedrijf.

 

In ons Virtual Delivery Center is de methodologie van ons vermaarde Global Enterprise Model© (GEM) gecombineerd met toepassing, beheer en rapportage van geautomatiseerde processen voor:

  • Niet-intrusieve integratie van bedrijfssystemen, voornamelijk via de gebruikersinterface
  • Dataverzameling die een geconsolideerd beeld geeft van verschillende back-endsystemen
  • Uitvoering van bedrijfsregels op basis van voorgedefinieerde logica of self-learning
  • Verwerking van wachtrijen voor werkitems en afwijkingen door een robot of adviseur
  • Monitoring van activiteiten waarbij gegevens op de desktop van een adviseur worden verzameld en geanalyseerd.

Capgemini overtreft uw verwachtingen

Dankzij de uitgebreide expertise en vaardigheden van Capgemini ontwikkelt uw bedrijf zich van de eerste beginselen van robotisering van bedrijfsprocessen tot een meer complexe, intelligente en geautomatiseerde omgeving.

 

Wij werken samen met toonaangevende technologiepartners als Celaton en UiPath en onze oplossingen op industriële schaal kunnen voldoen aan ieder vraagniveau.

 

Wij overtreffen voortdurend de verwachtingen van onze klanten en genereren tastbare bedrijfsresultaten. Enkele voorbeelden van door ons aan onze klanten geleverde automatiseringsvoordelen zijn:

  • 5 tot 10 dagen snellere betaling van facturen
  • 10% toename in de inning van verschuldigde gelden
  • 20% verbetering van de efficiency bij de inning van verschuldigde gelden
  • 50% verkorting van de gesprekswachttijden
  • 20% minder binnenkomende vragen

 

Meer weten?

Neem contact op met onze experts of download de brochure voor meer informatie over intelligente automatisering.