Duurzaamheidstransformatie

Op dit moment staat duurzaamheid bovenaan de agenda van het topmanagement. De economische, overheids en publieke opinie zetten zich wereldwijd in voor een multilaterale, ondubbelzinnige reactie om de klimaatverandering af te remmen. De tijd dringt. Nu overstromingen en branden het nieuws domineren, moeten bestuurders collectief optreden om te laten zien dat ze echte veranderingen doorvoeren, door levensvatbare, allesomvattende duurzaamheidsstrategieën te implementeren, en wel nu meteen.

Het is tijd om te handelen. En wij zijn hier, klaar om u te helpen uw strategie te veranderen.


“Wij zijn er vast van overtuigd dat een duurzame toekomst alleen haalbaar is door middel van een diepgaande sectorbrede samenwerking met onze klanten, leveranciers en andere belanghebbenden”
– Aiman Ezzat, Group Chief Executive Officer, Capgemini, maart 2021

Onze visie op de wereld

Bij Capgemini hebben we een wereld voor ogen waarin duurzaamheid een rol speelt in elke propositie op de markt, ongeacht de sector en het bedrijf. Net zoals digital dat nu doet.

Wij stellen ons een wereld voor waarin de ecologische voetafdruk de nieuwe streepjescode wordt van elk product en elke dienst, met vermelding van de hulpbronnen die ze van de wieg tot het graf gebruiken. Waar er geen zinloze verspilling en ingewikkelde recycling meer is. Maar waar in plaats daarvan duurzaamheid is ingebed in circulaire bedrijfsmodellen, en producten en diensten zijn ontworpen om hun end-of-life te integreren. Een wereld waarin alle activiteiten draaien op hernieuwbare energie, en schone energiebronnen mainstream zijn. En waar CO2-compensatie absoluut het laatste redmiddel is.

Benutten van duurzame zakelijke kansen en voordelen

Er is dringend behoefte aan actie. Het aanpassen van de wereldwijde productiemethoden om te voldoen aan de koolstofreductie, nodig om de klimaatverandering tot een veilig niveau te beperken, is de grootste en meest urgente transformatie-uitdaging waar de mensheid vandaag voor staat.

Tegelijkertijd kan de enorme druk om een duurzame organisatie te creëren worden omgezet in aanzienlijke zakelijke voordelen en kansen. Een koolstofarme transitie zal leiden tot gunstige zakelijke verschuivingen wanneer kritische doelen worden omgezet in positieve acties.

Deze inzichten worden verkend in een nieuw rapport van Capgemini Research Institute, ‘Sustainable Operations – A comprehensive guide for manufacturers’. Uit het rapport blijkt bijvoorbeeld dat fabrikanten hun duurzaamheidsagenda een impuls geven met behulp van technologie, aangezien meer dan de helft (56%) van de organisaties momenteel prioriteit geeft aan de inzet van digitale technologieën voor duurzaamheid.

In het rapport ‘Sustainable IT’ van het Capgemini Research Institute, dat zich richt op IT, wordt technologie gezien als de ruggengraat van een groenere toekomst. De voordelen van duurzame IT-oplossingen omvatten aanzienlijke prestatiemogelijkheden, waaronder betere ESG-scores en een beter merkimago en hogere klanttevredenheid.

Kampioen van een net zero toekomst

Capgemini’s uitgebreide, end-to-end veranderings- en transformatiecapaciteit op het gebied van consulting, digital transformation, technologie en engineering plaatsen ons in een ideale positie, in de voorhoede van innovatie, om een leider te zijn in deze duurzaamheidsrevolutie.

Als verantwoordelijk bedrijf zijn we vastbesloten om een leidende rol te spelen in het creëren van een inclusieve en duurzame toekomst door middel van technologie. Onze ambitie bestaat uit twee delen. Ten eerste willen we Capgemini koolstofneutraal maken tegen 2025 en een netto-uitstoot van nul bereiken tegen 2030. En ten tweede willen we onze klanten helpen om tegen 2030 10 miljoen ton CO2 te besparen.

Capgemini is klaar voor duurzaamheid

Onze bedrijfsdoelstelling onderstreept onze vastberadenheid om interne en externe betrokkenheid te stimuleren. Onze doelstelling is duidelijk: ‘Menselijke energie vrijmaken door middel van technologie voor een inclusieve en duurzame toekomst’. Intern hebben we bij Capgemini al vooruitgang geboekt op onze weg naar een net zero toekomst. In onze Net Zero Review delen we de hoogtepunten van onze acties en vooruitgang in de eerste 12 maanden van deze reis.

In feite helpen we onze klanten al sinds 2011 om hun milieu-impact te verminderen door de manier waarop technologie wordt ontworpen, ingezet en gebruikt om een positieve impact op klimaatactie te garanderen en te transformeren.

De milieu- en sociale uitdagingen over geografische en organisatorische grenzen heen vragen om systemische veranderingen die een individueel bedrijf of land niet alleen kan realiseren. Wij geloven in de kracht van collectieve actie binnen een ecosysteem van klanten, partners, leveranciers, start-ups, beleidsmakers, overheden en academici, om de grootste positieve impact van duurzaamheidsoplossingen te bereiken en onze reis naar net zero te versnellen.

Koolstofuitstoot

Na de overeenkomst van Parijs van 2015 streven de regeringen van de wereld naar een beperking van de opwarming tot 1,5°C. Om dit te bereiken, moet de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 zijn gehalveerd en tegen 2050 zijn gedaald tot een koolstofemissie van nul. Het hoofddoel is de overgang naar een ‘postkoolstofeconomie’. Dat wil zeggen, koolstofneutraliteit of een koolstofemissie van nul bereiken door een evenwicht te vinden tussen koolstofemissies en het elimineren, verminderen en compenseren van koolstof.

De wereldwijde inspanningen om duurzame en doeltreffende duurzaamheidsinitiatieven tot stand te brengen, volgen het ESG-kader (Environmental, Social and Governance), dat deze drie sleutelfactoren gebruikt om de duurzaamheid en de ethische impact van een onderneming te meten. Hier ligt onze bijzondere focus, zowel bij onze cliënten als intern, op kwesties die verband houden met duurzaamheid, met name klimaatverandering en koolstofemissies.

Onze Experts

Benjamin Alleau

Expert in Business Technology

Florent Andrillon

Florent is leading Energy Utilities & Chemicals market unit for Capgemini Invent France.

Arthur Arrighi de Casanova

Expert in Net-zero climate strategy, New business models, Energy Transition, Renewable energy

Elodie Asselin

Expert in HR Transformation, Strategy and Transformation