Digitale toegankelijkheid

In Nederland willen we dat openbare voorzieningen toegankelijk zijn voor alle burgers. Niet alleen gebouwen en bijvoorbeeld het openbaar vervoer, maar ook overheidswebsites. Daarom is digitale toegankelijkheid belangrijk én verplicht voor publieke organisaties.

Ons land telt circa 2,3 miljoen mensen met een beperking die baat hebben bij toegankelijke websites en mobiele applicaties. Dit is dus een groot deel van de potentiele eindgebruikers die met toegankelijke digitale kanalen bereikt kan worden. Door de website en organisatie te veranderen kan iedereen meedoen, ongeacht of iemand moeite heeft met zien, horen, spreken, bewegen of begrijpen.

Vanaf 23 september 2020 moeten alle publieke websites voldoen aan wetgeving over toegankelijkheid. Websites dienen in lijn te zijn met de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) versie 2.1. Ook publiceren overheden een toegankelijkheidsverklaring om aan de hand van een audit de status van hun toegankelijkheid openbaar te maken.

Capgemini’s aanpak: duurzame digitale toegankelijkheid

Onze aanpak bestaat uit vier onderdelen: testen, ontwikkelen, organiseren en opleiden. Door deze pijlers met elkaar te verbinden en integraal toe te passen wordt toegankelijkheid structureel op orde gebracht.

4 kernonderdelen digitale toegankelijkheid

Afbeelding: aanpak digitale toegankelijkheid weergegeven in vier cirkels (testen, ontwikkelen, organiseren en opleiden)

Zo helpen we onze opdrachtgevers met het opzetten van een testcyclus en het implementeren van een design system, zoals ook toegelicht tijdens het ECP webinar i.s.m. het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarnaast zijn we sinds 2017 strategisch adviespartner van de Europese Commissie. Met meerdere onderzoeken hebben we lidstaten geholpen om een effectief en efficiënt raamwerk op te zetten voor de monitoring van compliance, het opstellen van toegankelijkheidsverklaringen en hebben we de markt voor opleidingen en certificering geanalyseerd. Door onze test- en ontwikkelprojecten te combineren met organisatieadvies en antwoorden op opleidingsvraagstukken, kunnen we toegankelijkheid duurzaam verankeren binnen de organisatie.

Webinar de burger centraal in digitale diensteverlening

Ook in bredere zin zetten we de burger centraal tijdens het ontwikkelen van overheidsdiensten. Dit leggen we uit in ons webinar in samenwerking met Bloomreach, waarin ook onze eGovernment Benchmark wordt toegelicht.

Bekijk de webinar: De burger centraal in digitale dienstverlening

Contact

Dank voor het verzenden van dit formulier. We hebben uw formulier in goede orde ontvangen. Een collega van ons neemt op korte termijn contact met u op over uw verzoek/aanvraag.

Het spijt ons, maar het insturen van het formulier is mislukt. Probeer het nog eens