Ontwikkeling van mobiele apps

Door efficiënt met belanghebbenden samen te werken, kunt u alle vereisten ontdekken, oplossingen ontwerpen en afhankelijkheden binnen grote programma’s oplossen.

Het Mobility Factory-model is een geïntegreerd leveringsmodel op basis van het Capgemini Agile Framework (CAF), waarmee u over een praktische aanpak beschikt om uw bedrijfstransformatie te realiseren. Het model houdt rekening met de behoeften van uw bedrijf en zorgt voor een transparante innovatie en uitvoering. We zijn daarmee een betrouwbare partner voor onze klanten.

De Mobility Factory is een samenvoeging van flexibele DevOps-processen, modellen voor CI/CD-platforms, automatiseringstools voor de levenscyclus, best practices voor leveringsmodellen op het gebied van mobiele applicaties, een aanpak voor hergebruik van bedrijfsmiddelen en een op parameters gebaseerd governancemodel. Met als resultaat een buitengewoon transparant model.

De belangrijkste voordelen voor bedrijven die gebruikmaken van de aanpak van de Mobile App Factory zijn:

  • Kostenbeheersing bij het leveren van grote hoeveelheden mobiele applicaties aan de klant
  • Grotere schaalvoordelen en verbeterde efficiëntie door programma’s met verschillende niveaus van geïndustrialiseerde onderwerpen
  • Mogelijkheden voor een uniforme architectuur en één governanceteam voor meerdere leveringstrajecten
  • Samenvoeging van de gefragmenteerde ontwikkeling van mobiele applicaties in gestandaardiseerde trajecten
  • Door efficiënt met belanghebbenden samen te werken, kunt u alle vereisten ontdekken, oplossingen ontwerpen en afhankelijkheden binnen grote programma’s oplossen.
  • Incubatie van innovatietrajecten en hergebruik binnen meerdere applicatieketens

De aanpak van de App Factory bestaat uit twee fasen: een opstartfase en een uitwerkingsfase, mRapidStart genaamd. Dit wordt gevolgd door een gestage uitvoering met een opgeschaalde, flexibele geïndustrialiseerde aanpak voor complexe leveringsprogramma’s.

 

Aanbevolen expert

Darshan Shankavaram

Globally responsible for overseeing, building and delivering Capgemini’s Digital Customer...