https://www.youtube.com/watch?v=J3g8tbaAKpM

Bedrijfsleven verwacht meer waarde vanuit zakelijk inzicht (BI)

De meeste organisaties kennen een portfolio waarin de vraag om inzicht steeds groter wordt. Zakelijke gebruikers stellen verder hoge eisen aan de manier waarop deze inzichten worden aangereikt. Ze willen:

 • wendbaarheid – bedrijven willen zich van elkaar kunnen onderscheiden door kansen en risico’s sneller dan de ander op het spoor te komen
 • verbeterde klantervaring – gebruikers moeten tijdens het bekijken van rapportages en analyses de mogelijkheid hebben om data te beheren en interactief te bewerken
 • innovatie – alle relevante externe en bedrijfsinterne gegevenssets moeten als bronmateriaal ter beschikking staan om inzichten te verkrijgen en sneller tot beslissingen te komen.

Organisaties moeten in de tussentijd hun datalandschappen moderniseren. Het is geen gemakkelijke taak om tegen een laag kostenplaatje aan al deze verwachtingen te voldoen.

 

Wat is NextGen BISC?

NextGen BISC van Capgemini is een schaalbaar, flexibel en krachtig model dat ervoor zorgt dat bedrijven tijdig over nauwkeurige inzichten beschikken om in hun behoeften te kunnen voorzien. Alles wordt perfect op elkaar afgestemd. Het model maakt processen aan die tegen lagere kosten real-time inzichten en analyses verschaffen en die leiden tot meer efficiency, een betere kwaliteit en een grotere tevredenheid binnen het bedrijf.

De factory services liggen aan de basis van het werkkader van NextGen BISC en zorgen ervoor dat industrialisatie mogelijk is. Daarnaast omvat NextGen BISC ook de services die u nodig hebt om uw transformatie te vervolmaken in een inzichtgestuurde organisatie, waarin de onderdelen governance, portfoliobeheer, innovatie en centraal ontwerp aan bod komen.

 

Belangrijkste kenmerken

De kenmerken van NextGen BISC:

 • zeer modulair ontwerp – begin met tactische BI-projecten en ga richting complexe uitrollen op mondiaal niveau
 • servicecatalogus – een gestandaardiseerd commercieel model
 • platforms van Capgemini – benut de accelerators en omgevingen voor oplossingen ten behoeve van een snellere uitrol
 • “as-a-service”-model – op afroep worden inzichten verschaft
 • Meerdere methodes – we passen ons aan de door uw gewenste wijze van levering aan
 • concrete voordelen – waaronder een hogere productiviteit en kostenbesparingen.

Beproefde aanpak

NextGen BISC heeft al vele internationale organisaties geholpen uit te groeien tot inzichtgestuurde ondernemingen:

 • Internationaal opererend bedrijf in de drankenindustrie: een uniform BI-platform heeft geleid tot een 30% hogere productiviteit
 • Toonaangevend Europees telecommunicatiebedrijf: ‘productisering’ van innovatie heeft geleid tot 20% aan kostenbesparingen binnen 24 maanden tijd
 • Internationaal opererend bedrijf in de consumentengoederensector (CPG): we hebben het tijdsbestek waarbinnen inzichten werden verkregen met 80% ingekort en de toegang tot informatie en het gebruik ervan in 120 landen getransformeerd

https://www.youtube.com/watch?v=ijw8Wu8XT24

Ontdek wat NextGen BISC voor u kan betekenen

 • Data Warp voor NextGen BISC is een korte, tijdsgebonden (6 tot 8 weken) evaluatiemethode voor landschappen die een business case en transformationele routekaart biedt voor de implementatie van NextGen BISC binnen uw organisatie.