Insights & data voor manufacturing

Vanwege de globalisering en de fluctuerende energieprijzen worden fabrikanten gedwongen hun processen te transformeren en milieuvriendelijkere producten te produceren. Tegelijkertijd heeft de digitale revolutie gezorgd voor een piek in slimme apparaten die omvangrijke en waardevolle data genereren. Capgemini kan u helpen het steeds verder groeiende volume van uw bedrijfsgegevens aan te wenden om beter gefundeerde investeringsbeslissingen te nemen.

In de competitieve wereld van vandaag streeft elke producent ernaar om kwalitatief hoogstaande en betrouwbare producten te leveren met een ideaal evenwicht tussen de kosten en prestaties en steeds korter durende ontwikkelingscycli. Tijdens de gehele productiecyclus, van het bepalen van de vereisten tot het uit de markt halen van het product, wordt een enorme hoeveelheid data gegenereerd. Een deel van de gegevenshuishouding is goed georganiseerd, maar het gros van de gegevens is versplinterd over spreadsheet- en tekstbestanden op lokale computers en op websites, blogs en in artikelen.

Via de geavanceerde analysetechnieken voor big data kunnen de in deze bestanden verborgen inzichten worden ontsloten. Ze kunnen dan niet alleen worden aangewend voor de verbetering van de processen op het gebied van ontwikkeling, productie en levering, maar ook om het productontwerpproces om te zetten in een echt klantgericht proces.

Ontsluit de waarde van uw gehele waardeketen

De oplossing van Capgemini op het gebied van technische analyse biedt producenten en kapitaalintensieve sectoren de mogelijkheid om gebruik te maken van de data van alle onderdelen van de productiewaardeketen. Dit levert de benodigde inzichten op voor herinrichting van processen, creatie van waarde en levering van waarde.

We leveren onder andere de volgende analyseservices op dit vlak:

 • Analyse van productontwerp: Optimaliseren van de effectiviteit van productontwikkelaars aan de hand van de winning van content
 • Analyse van leveranciersrisico: Kwaliteitsanalyse van leverancier en identificatie van risicofactoren, kwaliteits- en risicoscore, rationalisatie en optimale selectie
 • Analyse van fabriek/productie-eenheid: Prestatie en bediening van apparatuur, analyse energieverbruik, voorspellend onderhoud apparatuur, stochastische planning van vraag en aanbod, benchmarkingproces
 • Controle van prestaties van de apparatuur en productieprocessen: Analyse van prestaties, segmentering, adaptieve begrenzingsregeling, realtime toezicht
 • Intern controlesysteem (OBD) en voorspellend onderhoud: Verband tussen gebeurtenissen/gebruik en storingen, oorzakenanalyse en driverherkenning, voorspelling van storingen en aanbeveling voor onderzoek naar afwijkingen bij storingen
 • Verbonden apparatuur en aanbeveling van services: Analyse van gebruikspatroon, aanbeveling optimaal serviceaanbod, realtime toezicht op apparatuur
 • Advanced Planning & Scheduling (APS): Analyse van verstoringen en operationeel effect, stochastische planning van vraag en aanbod van resources (zoals apparatuur, personeel, services, etc.)
 • Analyse van garantie: Financiële budgettering en reservering, garantieclaims en optimalisatie van vraagzijde, modellering van productrecall en -verbetering, formulering van dekking en prijsstrategie
 • Serviceoptimalisatie: Analyse van de prestatie van de aanbieder/dienstverlener, voorspellen van de winstgevende klanten die eventueel serviceovereenkomsten aangaan/verlengen, optimalisatie van tarief voor service

Combineren van expertise op het gebied van techniek en datawetenschap

Er zijn drie expertises die zorgen voor een geslaagde levering van technische analyse : expertise van het technische domein, expertise van kernanalyse en datawetenschap en expertise van het technologieplatform.

Capgemini levert een unieke combinatie van technische experts via zijn team Global Engineerings Services, datawetenschappers en technologische experts, om onze klanten op dit vlak te bedienen. Onze samenwerking met toonaangevende leveranciers van technologie en onze interne, wereldwijd opgezette technologische omgeving vermindert de implementatietijd en verbetert de kwaliteit van de prestaties.

De inzichten die worden verkregen uit het analyseren van de technische data kunnen op diverse manieren worden gebruikt om de efficiëntie van de productontwikkeling te verbeteren en tegelijkertijd de ontwerpiteraties te minimaliseren. Daarnaast kan de gebruikerservaring worden verbeterd.

Onze oplossing biedt onze klanten doorgaans de volgende voordelen:

 • Tot 15% besparing op de kosten voor productontwikkeling
 • Aanzienlijke verbetering van klanttevredenheid door een kwalitatief beter product
 • Tot 10% hogere doorvoersnelheid van de productie
 • 5 tot 7% minder stilstandtijd van de apparatuur
 • Kostenbesparing bij productieprocessen door optimalisatie van de prestaties van de apparatuur
 • Lagere onderhoudskosten door voorspellend onderhoud
 • Hogere betrouwbaarheid en afname van kosten voor garantieclaims