Creëer waarde door uw data opnieuw vorm te geven

Onze oplossingen voor gegevensmigratie zijn erop gericht het accent te verschuiven van maatwerkoplossingen naar gestandaardiseerde implementaties. Deze standaardisering biedt de volgende voordelen:

 • Snellere upgrades
 • Efficiënte migratie
 • Substantiële besparingen op operationele kosten

Onze services omvatten het volgende:

 • Pakketupgrades: SAP- en Oracle-migraties worden snel en efficiënt uitgevoerd
 • Systeemmigratie: gegevensmigratie wordt gecombineerd met een effectieve archiveringsstrategie, zodat alleen relevante gegevens worden gemigreerd
 • Gegevenskwaliteit bij de migratie: de kwaliteit van de informatie in uw systeem wordt verbeterd

Een industrieel concept voor datamigratie

We integreren innovatieve processen, tools en oplossingen om uw datamigratie snel en effectief tot een goed einde te brengen.

Om de waarde van uw gegevens te vergroten, gebruiken we onze geïndustrialiseerde gegevensmigratie-factory om de migratie te combineren met een effectieve archiveringsstrategie voor uw organisatie. Hierdoor kunnen nieuwe systemen sneller in gebruik worden genomen en oude systemen sneller worden uitgefaseerd.

Onze oplossingen voor datamigratie kennen de volgende fasen:

 • Identificatie van de informatiesets die gemigreerd moeten worden
 • Een gestandaardiseerd tussenmedium creëren om de migratie te industrialiseren
 • Via de Data Migration Workbench waarborgen dat de volledige end-to-end gegevensmapping en de technische transformaties aansluiten op uw bedrijfsinformatiemodel
 • Migraties testen met de betrokken personen in uw organisatie om te garanderen dat de transformatie correct wordt uitgevoerd
 • Verouderde systemen uitfaseren (indien van toepassing)

Datamigratie: onze expertise

Capgemini heeft ruime ervaring met het toepassen van datamigratie om onze klanten een blijvend concurrentievoordeel te verschaffen. We hebben samengewerkt met enkele van ’s werelds grootste multinationale ondernemingen en we bieden het volledige serviceassortiment dat u nodig hebt om uw gegevens kosteneffectief over te brengen van het ene systeem naar het andere.

Onze ruim vierhonderd data profiling-specialisten hebben alle vaardigheden en middelen in huis om datamigraties van elke omvang tot een goed einde te brengen. Op basis van ruim twintig jaar ervaring hebben we unieke tools ontwikkeld die zijn geworteld in geïndustrialiseerde processen en krachtige samenwerkingsverbanden met toonaangevende technologieleveranciers zoals SAP en Oracle.