Gegevensprocessen stroomlijnen om betere resultaten te boeken

Met onze data management-services bent u verzekerd van betrouwbare, schone en gestandaardiseerde informatie. Deze services omvatten:

  • Data governance: lagere gegevenscomplexiteit dankzij een gestandaardiseerd en gestructureerd werkkader
  • Gegevenskwaliteit: gegevens worden stroomafwaarts opgeschoond en problemen door kwaliteitsarme gegevens worden tot een minimum beperkt
  • Gegevensmigratie: het migratieproces wordt versneld en er worden alleen schone gegevens in het nieuwe systeem geladen
  • Master Data Management: beheer uw essentiële bedrijfsinformatie om te zorgen dat deze correct is en door uw medewerkers wordt vertrouwd
  • Metadata Management: zorg dat de bedrijfsgegevens overal in uw organisatie correct en consistent worden geïnterpreteerd en gebruikt

Ruime ervaring met data management

Onze ervaring met data management wordt aangevuld met de uitgebreide expertise die we hebben verkregen door bedrijfsinformatiestrategieën voor organisaties uit te stippelen. De business information management-services van Capgemini koppelen hoogwaardige adviezen aan revolutionaire technologieën om uw methoden voor gegevensbeheer te transformeren.

Samenwerking bij data management

Capgemini beschouwt efficiënte en effectieve gegevensverwerking als een kerncompetentie, zowel bij de gegevensmigratie als bij de ETL-processen van data warehouses. Wij benaderen data management via een concept op basis van samenwerking. Samen met u brengen we in kaart:

  • Wie de eigenaar is van specifieke gegevensobjecten binnen uw organisatie
  • Hoe de governance van deze gegevensobjecten is geregeld
  • Hoe de gegevenskwaliteit wordt beheerd

Nadat we deze vragen hebben beantwoord, stellen we strategieën op waarmee u een hoger rendement uit uw gegevens haalt.