Ontsluit het datapotentieel

Tegenwoordig beschikken organisaties meer dan ooit tevoren over enorme hoeveelheden data die belangrijke inzichten over hun klanten, markten, activiteiten en concurrenten in zich dragen. Het ontsluiten van deze inzichten is lastig.

Bij veel organisaties ontbreekt het aan de benodigde kennis en kunde over gegevensverwerking om patronen te herkennen in deze gegevens. De bedrijven die hier wel toe in staat zijn, hebben het vaak te druk met het verwerken van nieuwe gegevenssets en het aangaan van nieuwe zakelijke uitdagingen. In sommige gevallen gaat het ook om een tijdelijke behoefte, zoals het bepalen van passende marketinginvesteringen voor het bereiken van bepaalde klantsegmenten.

Onze oplossing voor verkenning van gegevens en inzicht in bedrijfsprocessen helpt u om nieuwe of onaangesproken gegevensbronnen te verkennen. Hiermee kunt u beginnen met het nemen van zakelijke beslissingen op basis van data of deze beslissingen verder optimaliseren.

We helpen u ook met het verkennen van uw data voordat er een analyseschema wordt opgesteld, zodat u de juiste beslissingen kunt maken.

Deze service wordt stapsgewijs geleverd:

 1. Introductie en zakelijk inzicht:
  • Begrip van zakelijke doelstellingen
  • Begrip van zakelijke context van verstrekte gegevens
  • Begrip van het bereik van de huidige analyses en bespreking van mogelijke uitbreidingen
 2. Verkenning van gegevens:
  • Verkenning van gegevens om vooraf inzichten te verkrijgen en hypotheses op te stellen
  • Opschonen/verrijken van gegevens voor analysedoeleinden
  • Voorbereiding gegevenssets voor analyse
 3. Analyse:
  • Verkenning gegevensanalyse
  • Afleiden van trends en patronen in ruwe gegevens
  • Opstelling van kruistabellen en samenvattingen
  • Hypotheses formuleren
  • Opsomming van potentieel voor toekomstige analyses
 4. Weergave van resultaten:
  • Weergave van analyseresultaten
  • Bijbehorende rapportages en dashboards
  • Analyses/storyboard van beslissingen
 5. Eindpresentatie en oplevering:
  • Eindpresentatie van bevindingen
  • Bespreking van de integratie van analyses in andere applicaties en processen
  • Potentieel van analyses en analyseschema

Het analyseschema met het toekomstige potentieel leidt vervolgens tot het leveren van complexe analytische modellen/algoritmes/codes voor het geven van een antwoord op voorspellende analytische bedrijfskwesties.

Meer uit uw gegevens halen

Bij ons komen functionele en branchespecifieke ervaring, tools en technologieën, evenals kennis en kunde over gegevensverwerking bij elkaar samen om ervoor zorg te dragen dat er inzichten uit gegevens worden verkregen die van cruciaal belang zijn voor het bedrijf:

 • Bij een grote autofabrikant stelde onze oplossing het team in staat meer inzicht te verkrijgen in de gegevens die nodig waren om hun voorspellende modellen verder te verbeteren,
 • Bij een belangrijke speler in de hospitalitysector hebben we het aanwezige potentieel van gegevens van sociale media aangetoond, zodat ze hun aanbiedingen verder op hun segmenten konden afstemmen
 • Bij een bedrijf dat producten fabriceert en ondersteunende diensten verleent, heeft onze oplossing geholpen bij het verkennen en aanspreken van extra gegevensbronnen om de onderhoudscycli terug te brengen

Ons aanbod kan het vertrekpunt zijn van de grote ondernemingen van de toekomst die aan de spits willen staan van technologie en innovatie door de kracht van geavanceerde analysetools te benutten.

 • Neem met een hogere mate van betrouwbaarheid en zekerheid sneller en beter beslissingen
 • Los de dagelijkse problemen in het bedrijf op via op maat gemaakte algoritmes en analysemodellen
 • Profiteer van het concurrentievoordeel van ‘analyses’ die optimale oplossingen in bedrijven en sectoren stimuleren
 • Experimenteer en blijf voortdurend innoveren aan de hand van de data