Fraudeanalyse essentieel wapen tegen digitale fraude

Fraude: een miljardenmarkt

Veel organisaties worden getroffen door fraude, ongeacht of deze fraude wordt veroorzaakt door bewuste criminele activiteiten binnen of buiten de organisatie, of gewoon door vergissingen. Als gevolg van de toename in gebruik van digitale technologieën voor het verzamelen en vastleggen van inkomsten, neemt het aantal frauduleuze activiteiten per jaar ook toe.

Geen enkele organisatie kan het zich permitteren achterover te leunen als het gaat om lekken en criminele activiteiten. Sterker nog, organisaties moeten de digitale curve een stap voor blijven om de strijd tegen digitale fraude te winnen.

Met name de analyse van fraude vormt een essentieel wapen tegen digitale fraude en witwassen. Deze tool staat centraal in een allesomvattende aanpak voor het beschermen van inkomsten en het tegengaan van lekken.

Belastingfraude in de publiek sector

Het digitale tijdperk transformeert de manier waarop we met elkaar omgaan. Het heeft ingrijpende gevolgen voor zowel de manier waarop we zakendoen als voor interactie tussen overheden en burgers. Maar in het kader van digitalisering moet ook een waarschuwing worden gegeven. Aan de ene kant biedt het digitale tijdperk veel voordelen, maar aan de andere kant stelt digitaal handelen belasting- en uitkeringsinstellingen bloot aan potentiële criminele aanvallen vanuit de hele wereld, met name identiteitsdiefstal en frauduleuze verzoeken om terugbetalingen.

De oplossingen van Capgemini, die zijn gebaseerd op SAS-technologie, helpen organisaties bij het op effectievere wijze realiseren van verschillende doelen, zoals een betere naleving, preventie van onjuiste betalingen en minder fouten. In deze aanpak staan analyses centraal. Ze blijken een krachtig wapen in de strijd tegen digitale fraude.

In ons rapport Taming Tax Fraud’s New Digital Frontier: What Can Tax Authorities Do to Take On Fraudsters and Win, komen we tot de conclusie dat belastingsinstellingen een gedegen aanpak met meerdere stappen moeten hanteren waardoor analyses ten volle kunnen worden benut. Denk hierbij aan analyses van sociale netwerken, detectie van afwijkingen, en voorspellende upstream analyses.

Lees meer over onze oplossingen Trouve en Assurance Scoring.

Meer informatie over onze samenwerking met SAS.

Fraud in Financial Services

In het digitale tijdperk zijn de gevolgen van financiële criminaliteit tegen banken en andere financiële instellingen nog ingrijpender geworden. Fraudepreventie is nu een van de belangrijkste aandachtspunten voor financiële dienstverleners en zal waarschijnlijk de komende jaren uitgroeien tot een van de grootste kostenposten in de IT.

Een effectief fraudebeheersysteem is van essentieel belang voor financiële instellingen. Wanneer bedrijven verzuimen actie te ondernemen, brengt dit risico’s van financiële verliezen, reputatieschade en strafmaatregelen met zich mee. De juiste fraudeoplossing kan in het hele bedrijf enorme voordelen opleveren, zoals het terugdringen van kosten en risico’s, en het verhogen van de klanttevredenheid. Dit maakt de weg vrij voor innovatie.

Meer weten? Fraud Management voor Banking and Capital Markets