Onderzoek Informatiemanagers

In de wereld van vandaag is Business Information Management (BIM) cruciaal om de business en IT op elkaar af te stemmen en zo de organisatie beter te laten presteren en transparante en effectieve Service Level Agreements met de business overeen te komen.

Daarnaast moeten organisaties in een (zeer) lage economische conjunctuur het onderste uit de kan halen om zich te kunnen onderscheiden binnen hun markt of werkgebied. Juist met het oog hierop is in veel organisa¬ties Business Information Management (BIM) ingericht.

Er spelen echter nog veel vragen rondom de functie en de juiste plek van de informatiemanager binnen een organisatie. Er wordt op verschillende manieren invulling aan gegeven.

Dit onderzoek van Capgemini, gebaseerd op interviews met klanten in de afgelopen zes (!) jaar, laat zien hoe verschillende organisaties in publieke en private sectoren omgaan met de rol van (business) informatiemanager. Belangrijker nog, het voorziet de informatiemanager van hulpmiddelen om BIM naar een volgend niveau van volwassenheid te brengen.

Thema’s

De centrale vraag binnen dit onderzoek is gelijk aan die in het vorige onderzoek:

 • Hoe is de rol van de informatiemanager ingevuld binnen Nederlandse organisaties?

Deze hoofdvraag is uitgesplitst in de volgende deelvragen:

 • Hoe volwassen is BIM binnen organisaties?
 • Wat is de positie van de informatiemanager? 
 • Welke vraagstukken behandelt de informatiemanager?
 • Welke factoren bepalen het succes van de informatiemanager?

Belangrijkste bevindingen

 • Organisaties hebben een groei in volwassenheid doorgemaakt, de meeste organisaties bevinden zich nu in de Pro-Actieve fase van het Enterprise Information Management volwassenheidsmodel van Gartner.
 • Het professionaliseren van de vraag vanuit de business en portfoliomanagement zijn de belangrijkste taken van de informatiemanager.
 • De informatiemanager is gepositioneerd op middenmanagementniveau, waar hij/zij een adviserende rol aan de directie of raad van bestuur bekleedt.
 • Hoewel de gemiddelde teamgrootte kleiner is geworden, werken er gemiddeld meer informatiemanagers per organisatie.
 • De veelheid en variëteit aan werk in combinatie met een kleiner budget en het lage verandervermogen zijn de belangrijkste knelpunten voor de informatiemanager.
 • Het efficiënt dirigeren van de eisen en wensen vanuit de business en het afstemmen van de budgetten in relatie tot de wensen en eisen vanuit de business zijn de belangrijkste succesfactoren voor de informatiemanager.

LinkedIn groep

Een LinkedIn groep is opgericht voor Information Managers professionals en Information Directeuren in de Benelux en heeft als doel elkaar te informeren over de resultaten van het Information Managers Survey Report en biedt een exclusief platform om over deze resultaten en inzichten te discussiëren.

LinkedIn Groep voor Informatie Managers

Contact

Dank voor het verzenden van dit formulier. We hebben uw formulier in goede orde ontvangen. Een collega van ons neemt op korte termijn contact met u op over uw verzoek/aanvraag.

Het spijt ons, maar het insturen van het formulier is mislukt. Probeer het nog eens