Strategie voor inzichten en data

Het nieuwe datalandschap biedt u unieke kansen om data om te zetten in inzichten, de drijvende kracht voor elk avontuur op het gebied van digitale transformatie. Maar hoe kunt u deze belofte verzilveren en werkelijkheid laten worden? Wij helpen u om uw digitale visie om te zetten in een overtuigende strategie voor inzichten en data die u concrete en meetbare waarde opleveren. Vernieuw uw bestaande datadomein en profiteer tegelijkertijd van kostenvoordelen en extra flexibiliteit als u uitgroeit naar een echte digitale onderneming vol inzicht.

Echte, duurzame waarde creëren

Data vormt een van de krachtigste drijfveren van digitale transformatie, vooral wanneer data worden omgezet in inzichten. Organisaties zijn hierdoor beter geïnformeerd, zich terdege bewust van hun bedrijfsomgeving en kunnen zeer snel inspelen op veranderingen en gebeurtenissen. Dit nieuwe datalandschap bevordert baanbrekende innovaties op het gebied van technologie, opslag, analyse en visualisatie en leidt de weg naar een digitale onderneming. Dit is wat ‘big’ data dus echt groots maakt.

De technologische ontwikkelingen volgen elkaar daarentegen in rap tempo op en het lijkt moeilijker dan ooit om de juiste technologische componenten te kiezen en tegelijkertijd de belangrijkste troeven van het bestaande datadomein te behouden. Daarnaast zijn er nieuwe, en vaak nog niet nader verkende, vaardigheden en competenties nodig, waaronder een nieuwe governance binnen de organisatie die recht doet aan het veranderend krachtenveld van bedrijf en IT.

De allergrootste uitdaging vormt echter het creëren van echte, duurzame waarde uit inzichten en data die verdergaan dan de fase van ‘proof of concept’ of een proefopstelling. Slechts 27% van alle managers geeft aan dat hun bigdataprojecten ‘geslaagd’ verlopen (aldus ons laatste onderzoek). Er is dus duidelijk ruimte voor verbetering.

Echte bedrijfsresultaten boeken

We helpen u met het uitstippelen van een pragmatische strategie voor inzichten en data die voortbouwt op uw bestaande datadomein, echte bedrijfsresultaten oplevert en uw stap voor stap op weg helpt om uit te groeien tot een digitale onderneming.

We houden daarbij uw digitale visie als uitgangspunt aan en koppelen het aan de benodigde inzichten en data voor het realiseren van deze visie. We zorgen ervoor dat u, terwijl we uw bestaande IT-domein moderniseren naar een krachtig en flexibel digitaal platform, profiteert van de laatste technologische ontwikkelingen. We maken het ook allemaal meetbaar, want inzichten hebben ook een stimulerende werking op onze strategische programma’s.

In onze beleving bepaalt niet alleen het ‘hoe’ het digitale succes en deze opvatting wordt bekrachtigd door onderzoek dat is uitgevoerd door het MITCenter for Digital Business. Om een strategie voor inzichten en data op te stellen die duurzame resultaten oplevert, heeft u een vernieuwde governancestructuur nodig die ervoor zorg draagt dat informatie gedurende de gehele levenscyclus als wezenlijk bedrijfseigendom wordt beheerd.

Dit houdt ook in dat er nieuwe vaardigheden moeten worden ontwikkeld en dat alle individuele werknemers in de organisatie moeten worden gemobiliseerd. Hun houding ten aanzien van informatie speelt een sleutelrol bij het uitgroeien tot een onderneming vol inzicht.

Gezamenlijke visie van bedrijf en IT tot stand brengen

 • Richt zich op bedrijfsresultaten: Zet uw digitale visie om in een strategie voor inzichten en data die concrete en meetbare resultaten oplevert. Bouwt voort op beproefde methoden, best practices uit de branche, templates, benchmarks en ons concept Business Performance Management om uw strategie een vliegende start te geven. Het zorgt er met name voor dat zowel het bedrijf als de IT gezamenlijk en toegewijd de strategie bevorderen.
 • Stimuleert innovatie: Maakt optimaal gebruik van het grote potentieel van het nieuwe datalandschap, waarbij technologische doorbraken worden ingezet om nieuwe, digitale wegen in te slaan.
 • Rationaliseert de kern: Maakt volop gebruik van het nieuwe datalandschap om het bestaande data- en IT-domein te industrialiseren, rationaliseren en moderniseren, wat leidt tot kostenbesparingen en extra flexibiliteit.
 • Bereikt eerder de eindbestemming: Maakt gebruik van tools zoals onze ASE’s, Accelerated Solutions Environments, ons concept TechnoVision, onze methode Value Management & Benefits Logictm en ons Wide-Angle Application Rationalization Program (WARP) en onze diagnosetools voor inzichtgestuurde ondernemingen om snel pragmatische resultaten te boeken.
 • Bestrijkt de gehele levenscyclus: Neemt alle wezenlijke aspecten van de levenscyclus van inzichten en data op in onze strategie, zoals bedrijfstransformatie, governance van informatiemanagement, ontwikkeling en integratie van oplossingen, implementatie en technologische infrastructuur.
 • Levert stap voor stap resultaten op: Met een krachtige visie op het digitale platform die centraal staat bij uw strategie voor inzichten en data, bent u niet alleen uitgerust om onmiddellijk en snel overtuigende resultaten te boeken, maar bent u ook in staat om in te spelen op nieuwe kansen die zich in de toekomst voordoen. De opzet van dit avontuur is dat u er zowel nu als in de toekomst de vruchten van plukt.

Concrete resultaten boeken

Een toonaangevende Amerikaanse discountketen wilde meer halen uit de data in hun systemen. De keten had zich verschillende doelen gesteld: verbeterde afstemming in hun datamanagementprogramma, beter gestroomlijnde IT-diensten en rapportages aan eindgebruikers, een bijgewerkte IT-infrastructuur voor een verbeterde flexibiliteit en schaalbaarheid en om in te kunnen spelen op veranderingen in de markt en veranderende behoeften van eindgebruikers.

Het bedrijf heeft de hulp ingeroepen van Capgemini voor de ontwikkeling van een strategie voor inzichten en data en een routekaart voor verbeterde toegang tot en bruikbaarheid van informatie. Het was zaak om in combinatie met de toepassing van accelerators zoals de diagnosetool Intelligent Enterprise van Capgemini een gezamenlijke visie van bedrijf en IT te ontwikkelen over de manier waarop inzichten en data moeten worden beheerd en gebruikt en om de belangrijkste stappen uit te voeren om deze visie te bereiken.

Een krachtige en overtuigende routekaart werd gebouwd die de basis vormt voor de toekomstige behoeften van het bedrijf:

 • Extra nadruk op het datamanagementprogramma
 • Afstemming van competenties op het gebied van inzichten en data op initiatieven voor digitale transformatie
 • Bepaling van een levenscyclusmodel om het datalandschap volwassen te maken en geleidelijk aan door nieuwe technologie te vervangen
 • Ontdek hoe data digitale transformatie stimuleert
 • Bekijk hoe ondernemingen het ‘raadsel genoemd data’ ontrafelen
 • Laat u zich inspireren door onze TechnoVision 2015-reeks en onze benadering op ‘Goed gedijen via data’

Contact

Dank voor het verzenden van dit formulier. We hebben uw formulier in goede orde ontvangen. Een collega van ons neemt op korte termijn contact met u op over uw verzoek/aanvraag.

Het spijt ons, maar het insturen van het formulier is mislukt. Probeer het nog eens