Productintegriteit

Productiebedrijven blijven enorme bedragen in productkwaliteit investeren om doelstellingen zoals een betere klantervaring, klantloyaliteit en betere onderhoudsmogelijkheden te realiseren, terwijl ze tegelijkertijd moeten zorgdragen voor een snellere doorlooptijd, lagere kwaliteitskosten en naleving van wet- en regelgeving.

 

Zelfs wanneer ondernemingen hun uiterste best doen, moeten producten vaak worden teruggeroepen omdat er iets ontbreekt aan de kwaliteit. Dit brengt voor de productiebedrijven hoge directe en indirecte kosten met zich mee, plus verlies van goodwill.

Zorgdragen voor productintegriteit, waarvan sprake is wanneer de verwachtingen van de klant ten aanzien van kwaliteit, betrouwbaarheid en prestaties tijdens de productlevenscyclus worden waargemaakt of overtroffen, is van essentieel belang voor productiebedrijven.

Zorgdragen voor productintegriteit

Om productintegriteit te garanderen, moet streng en gedisciplineerd worden gefocust op de basisvereisten voor kwaliteit. Ontwerp en verwerkingscapaciteit moeten al vroeg in de productlevenscyclus worden vastgesteld, en productieteams moeten het product conform het ontwerp op herhaalbare en betaalbare wijze fabriceren. Capgemini helpt productiebedrijven deze doelstellingen te realiseren.

De diensten van Capgemini voor productintegriteit

Onze diensten verzekeren u van productintegriteit en hebben de volgende doelstellingen:

 • Minder risico op terugroeping van producten
 • Stroomlijning van productgoedkeuringen van externe toezichthouders
 • Naleving van industriestandaards
 • Vergroting van de merkgeloofwaardigheid
 • Verbetering van de klanttevredenheid en -loyaliteit
 • Kostenbeheersing

De diensten voor productintegriteit van Capgemini hebben optimaal resultaat doordat wij samen met de productieteams werken aan de strategiebepaling, oprichting en exploitatie van een Product Integrity Center of Excellence.
Onze diensten tijdens de productlevenscyclus bestaan uit:

 • Beoordeling van producten, processen en risico’s
 • Benchmarking van de producten op basis van industriestandaarden
 • Een totaaloverzicht van de productkwaliteit, inclusief software, hardware, mechanische details, elektrische details, externe interfaces en eindgebruikerservaringen
 • Advies met betrekking tot ontwikkeling, verificatie & validatie (V&V) en processen
 • Verificatie en validatie
 • Naleving van standaarden
 • Wettelijk vereiste registraties en vergunningen

Onze oplossingen

 • Beoordelingskader gebaseerd op de beste werkmethoden in de sector
 • Evaluatie van de richtlijnen voor vereisten, architectuur en ontwerp
 • Testhandleidingen
 • Domeinspecifieke middelen: labs, infrastructuur, tools
 • Consistente processen in lijn met sectorspecifieke standaarden

Contact

Dank voor het verzenden van dit formulier. We hebben uw formulier in goede orde ontvangen. Een collega van ons neemt op korte termijn contact met u op over uw verzoek/aanvraag.

Het spijt ons, maar het insturen van het formulier is mislukt. Probeer het nog eens