Dataclassificatie, -privacy en -bescherming

Naarmate de hoeveelheid gegevens in de digitale onderneming toeneemt, wordt het risico groter dat vertrouwelijke gegevens en persoonsgegevens in handen vallen van steeds slimmer wordende cybercriminelen, concurrenten en kwaadwillende landen. Capgemini helpt klanten nieuwe regelgeving, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU, na te leven en zich te beschermen tegen financiële verliezen en reputatieschade als gevolg van gegevensverlies of datalekken.

Gegevensbescherming is een strategische stap tijdens de digitale transformatie

Tijdens uw digitale transformatie zou beveiliging uw concurrentievermogen moeten vergroten en veranderingen moeten stimuleren. Beveiliging mag voor uw bedrijfsvoering nooit een belemmering zijn. Hoewel de dreiging dat een datalek schade toebrengt aan de continuïteit van de bedrijfsvoering, de merkwaarde en het klantvertrouwen altijd aanwezig is in het digitale landschap, kan deze dreiging door de juiste aanpak zo klein mogelijk worden gemaakt. Dit vereist een strategische en bedrijfsbrede aanpak waarbij belangrijke belanghebbenden en bedrijfsonderdelen, inclusief IT, Security, HR en Legal, betrokken zijn. Uw gegevensbescherming moet consistent zijn met uw digitale transformatie- en cyberbeveiligingstrategieën en moet zowel gericht zijn op persoonsgegevens als op kritieke gegevensbronnen.

Uw gegevens zijn uw meest kostbare goed

Voor effectieve dataprivacy en -bescherming zijn tools en processen nodig die datalekken opsporen en daarop reageren, plus consistente cyberbeveiligingsregels en -processen in de hele gegevenslevenscyclus en bewustwording en de betrokkenheid van alle belanghebbenden. Capgemini biedt haar klanten uitgebreide mogelijkheden voor gegevensbeveiliging, te beginnen met de ontwikkeling van een strategie en routekaart. We helpen klanten om gegevens te classificeren op basis van gevoeligheid en om de verzamelde gegevens veilig te verwerken. Bij het definiëren van beleid en governance-frameworks voor betere privacy en controles, geven we informatie over de functies, organisatie en bijbehorende IT-vereisten die nodig zijn voor de bescherming van gegevensbronnen (ongeacht op deze op dat moment wel of niet in gebruik zijn).

Beproefde methoden voor gegevensbeveiliging

Van transporthubs en financiële instellingen tot winkelbedrijven en olie- en gasmaatschappijen, helpen wij onze klanten hun gegevensbeveiliging te verbeteren op basis van een duidelijk inzicht in de uitdagingen en knelpunten in hun bedrijfsvoering.

Onze aanbevelingen en oplossingen zijn gebaseerd op beproefde methoden en werkwijzen. Als onderdeel van een consistent digitaal transformatieprogramma hebben we voor een van de grootste luchthavens van Europa een workflow met privacyeffectbeoordeling ontwikkeld en geïmplementeerd. En we hebben een toonaangevende ICT-dienstverlener geholpen met het identificeren en analyseren van privacyrisico’s in het licht van EU-wetgeving met betrekking tot gegevensinbreuken, en het nemen van vervolgmaatregelen.