Aflevering 6: Snijden in de verborgen kosten van de cloud

Cloudtechnologie is alomtegenwoordig. Zelfs een bedrijf zoals onze fictieve wereldwijde onderneming Bluestock, met al zijn verouderde infrastructuur, investeert er al ruim tien jaar in. Hoe kunnen we er echter achter komen of deze investeringen hun geld opleveren? Deze vraag stelde de nieuwe CEO van Bluestock aan zijn CIO, die vervolgens aan de slag ging om de kosten en baten van de cloud te analyseren en tegen elkaar af te zetten.

Naar eerdere afleveringen

IN DE SCHADUW VAN DE CLOUD

Het werd al snel duidelijk dat verschillende bedrijfsonderdelen hun clouddiensten los van de rest van het bedrijf hadden ingekocht en beheerd.

Dit leidde ertoe dat de IT-afdeling nauwelijks tot geen inzicht had in de totale kosten en niet in staat was om het gebruik van de ‘IT-schaduwdiensten’ te beheren om te zorgen voor een optimale prijs-kwaliteitverhouding.

Het was een versnipperde aanpak van de cloud die Bluestock waarschijnlijk meer heeft gekost dan opgeleverd.

ALLE ELEMENTEN ERIN MEENEMEN

De CIO kwam snel tot de conclusie dat er een centrale cloudstrategie nodig was. Bluestock had behoefte aan een allesomvattende aanpak gericht op ‘het grotere geheel’, van kleine software-implementaties op een afdeling tot aan de organisatiebrede platform-as-a-service-oplossing.

Door het complexe landschap van apps, services en infrastructuur om te beheren, heeft de CIO advies ingewonnen bij verschillende providers. Ze wist dat de bedrijfsprocessen van Bluestock te bedrijfskritisch zijn om enkel en alleen op de publieke cloud te baseren. Een bedrijfsinterne oplossing met een private cloud zou daarentegen te duur zijn om te implementeren en alleen maar een grotere verantwoordelijkheid op het gebied van kapitaalinvesteringen met zich meebrengen.

NAAR EEN HYBRIDE OPLOSSING

Het gesprek dat ze met Capgemini voerde, hielp haar om een evenwichtigere aanpak te formuleren. Ze hebben meegeholpen een routekaart op te stellen naar een hybride cloudstrategie waardoor de IT-afdeling weer over de verantwoordelijkheid en controle zou beschikken.

Door een technische benadering van migratie met heldere methodes en frameworks voor planning, integratie en beveiliging boden zij een service die completer en kosteneffectiever was dan andere public cloud-providers.

Verder hebben ze geholpen een nieuw evenwicht aan te brengen tussen Capex en Opex door als onderdeel van de migratie naar een platform-as-a-service de datacenters van Bluestock op zich te nemen. De transitie naar de nieuwe wereld van datagestuurde digitale diensten verliep hierdoor snel, kostenefficiënt en vol vertrouwen.

Door de lijntjes met elkaar te verbinden werd het grotere geheel zichtbaar. Hierdoor kon Bluestock opnieuw de controle verkrijgen over haar cloudstrategie en is de onderneming beter in staat om de bedrijfswaarde van haar investeringen te bepalen. In de volgende blog gaan we in op hoe nieuwe digitale tools de werkbeleving van de medewerkers van Bluestock verbeteren.

Customer Interaction Management

Customer Interaction Management

Met de opkomst van het internet, mobiele toepassingen, sociale media en het Internet der...

Odigo voor Salesforce

Odigo voor Salesforce

“Odigo voor Salesforce is een innovatieve, efficiënte en betrouwbare all-channel ervaring die...

Transformatie van datacenters

Transformatie van datacenters

De complexiteit van het hedendaagse datacenter is overweldigend. Alles verandert op hetzelfde...