Rechtmatig, eenvoudig, flexibel en compliant

Er is de overheid veel aan gelegen om de bestuurlijke en administratieve lasten te verminderen. Dat past in de doelstelling van het Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst en het voorkomt bovendien conflictsituaties met burgers. De Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen geeft hen immers de mogelijkheid om de overheid aan te spreken op het nakomen van afspraken, ook als het een subsidieaanvraag betreft. Het is dus zaak om doorlooptijden van aanvragen te verkorten en het proces zorgvuldig te bewaken. Een stevige uitdaging, want de regels met betrekking tot toekenningscriteria, bedragen en afwijsgronden veranderen voortdurend. Bovendien is de werkdruk bij veel gemeenten al erg hoog.

De komende jaren zal er meer bereikt moeten worden met minder ambtenaren, waarbij kennis uitstroomt als gevolg van de vergrijzing. Capgemini biedt een oplossing die zijn waarde in de praktijk al heeft bewezen: MULTISubsidies.

Eenvoudig, flexibel, rechtmatig en compliant

MULTI-Subsidies is een eenvoudig te gebruiken systeem voor het aanvragen en afhandelen van subsidies. De aanvrager kan zijn subsidieverzoek indienen via een e-formulier op een webpagina, per e-formulier of via de gewone post. Gedurende het behandeltraject geeft het systeem toegang tot de relevante wet- en regelgeving in de context van het aanvraagproces. Een dynamisch behandelplan leidt de behandelaar door alle stappen, vanaf ontvangst tot aan het definitief vaststellen of afwijzen van de aanvraag.

In MULTI-Subsidies zijn de regels en het proces (’the know and the flow’) gescheiden waardoor het proces stabiel blijft, ook als de regels veranderen. Deze regels zijn op eenvoudige wijze aan te passen door de subsidieafdeling. Tussenkomst van ICT is niet nodig. Samenwerkende gemeenten kunnen alle aanvragen bovendien met hetzelfde systeem behandelen.

MULTI-Subsidies implementeert de regels uit het Model algemene subsidieverordening(ASV) van de VNG en werkt volgens het subsidieproces dat KING beschreven heeft. Het systeem bevat standaard twintig subsidieprocessen (zaaktypen) en stuurt op de wettelijke eisen van beslistermijnen (Wet dwangsom en beroep), zodat aanvragen altijd tijdig worden afgehandeld.

Multi-Subsidies van Capgemini

MULTI-Subsidies van Capgemini is een oplossing die voor burgers en overheid veel voordelen biedt. Het bespaart beide partijen tijd en geld, heeft een korte terugverdientijd, is eenvoudig in het  onderhoud door de scheiding van proces en regels, werkt intuïtief en eenvoudig en bewaakt de kwaliteit en zorgvuldigheid die bij subsidieaanvragen zo belangrijk zijn. Bovendien is het compliant met het model ASV het eigen ASV en de gemeentelijke standaarden voor de informatievoorziening.

Gemeente Groningen realiseert flinke verbeteringen

Met de invoering van MULTI-Subsidies als Subsidie Informatie Systeem (SIMS) heeft de gemeente Groningen de primaire subsidieprocessen flink verbeterd. Roelof Dalstra, hoofd CMS, geeft aan dat de gemiddelde doorlooptijd voor het behandelen van een aanvraag is teruggebracht van 156 naar 37 dagen. CMS voldoet nu ruimschoots aan de in de AWB gestelde verplichte termijnen.

Lees meer (artikel Computable).

Meer weten?

Wilt u meer weten over deze oplossing? Neem dan contact op met Martenjan Scheffers.