Business Process Management (BPM)

Het allesomvattende BPM-concept (business process management) van Capgemini beschouwt processen als bedrijfsmiddelen die direct bijdragen aan de waarde en de prestaties van uw bedrijf.

We kunnen bogen op veertig jaar ervaring met het optimaliseren van bedrijfstechnologieën en managementprocessen van onze klanten. We combineren diepgaande domeinkennis met een pragmatische instelling om samen met u naar oplossingen te zoeken. Dankzij onze expertise bij het verbeteren en transformeren van processen boeken we snelle en meetbare resultaten.

Lees meer over de joint value proposition van Capgemini en IBM.

 Van proces tot waarde

We volgen 5 stappen om de kosten te beperken en uw organisatie innovatiever en wendbaarder te maken:

  • Waarde- en prestatiemanagement: doelen formuleren en de voortgang meten
  • Accelerated business analysis: de BPM-levering optimaliseren met voorgedefinieerde, sectorspecifieke oplossingen en referentiemodellen
  • BPM-technologie gebruiken: optimaal gebruikmaken van geselecteerde technologieën, tools en platforms voor BPM en business rules management
  • Unified process improvement: procesgericht denken wordt overal in de organisatie geïntegreerd
  • Complete BPM governance: proceseigendom bevorderen en ondersteunende structuren bieden voor blijvend uitmuntende BPM-prestaties

Contact

Dank voor het verzenden van dit formulier. We hebben uw formulier in goede orde ontvangen. Een collega van ons neemt op korte termijn contact met u op over uw verzoek/aanvraag.

Het spijt ons, maar het insturen van het formulier is mislukt. Probeer het nog eens