Beveiligingsanalyse van industriële systemen

Een duidelijk beeld van de beveiliging van uw industriële systemen

Cyberaanvallen op kritieke industriële systemen vormen een constante bedreiging. Van beheerders van kritieke systemen wordt verwacht dat ze hun systemen beschermen, maar ook dat ze aantonen wat hun beschermingsstatus is. Dit vereist een duidelijk beeld van het risiconiveau en de formulering van plannen voor verdere risicobeheersing. Dit is niet eenvoudig met IT-oplossingen die niet volledig zijn toegesneden op een industriële context. Het cyberbeveiligingsbeleid moet worden aangepast aan industriële systemen, en beheerders moeten zich naast het beheren van de technische en fysieke veiligheid (fabriek, mensen, etc.) ook met het beheer van cyberbeveiliging bezighouden.

Identificeren en beperken van risico’s

Beveiliging van de kritieke systemen die ons hedendaagse leven ondersteunen, is van essentieel belang. Onze Industrial System Security Assessment geeft klanten een beeld van de status van hun cyberbeveiliging. Hierbij worden kritieke subsystemen en hun technische architectuur onderworpen aan risicoanalyses. Aan de hand van de aangetroffen zwakke plekken wordt de impact van aanvalsscenario’s bepaald. We definiëren een risicobeheersingsstrategie die de beveiliging verbetert, inclusief een voortgangsplan (prioriteiten, budget, bouwen of kopen, hiaatanalyse ten aanzien van wettelijke beperkingen) voor de bouw en het onderhoud van geavanceerde beveiligingsoplossingen met toonaangevende ‘best practices’.

Ervaring in beveiliging van industriële systemen

Wat betreft cyberbeveiligingsexperts die in industriële systemen zijn gespecialiseerd, heeft Capgemini het grootste team van heel Europa. We zijn betrokken bij de evaluatie en beveiliging van enkele van de belangrijkste kritieke systemen van Europa, van energie- en nutsnetwerken tot overheidsfaciliteiten, luchthavens en fabrieken. Met vier jaar ervaring in dit zo belangrijke segment van de cyberbeveiliging, beschikken we over de juiste mix van beveiligings- en technische expertise voor het opstellen van een duidelijke routekaart voor de beveiliging van de industriële systemen van onze klanten.