Corporate Responsibility

Onze strategie

Onze benadering van het bedrijfsleven is om top-down leiderschap en strategische visie te bieden en ervoor te zorgen dat we de juiste omgeving creëren voor onze mensen om hun creativiteit, ervaring en expertise individueel te kunnen toepassen om innovatieve en effectieve oplossingen te ontwikkelen voor hun invloedsgebieden.

Onze benadering van CR & Sustainability is precies hetzelfde; Strategische visie en leiderschap gecombineerd met individuele inzet en passie. Wij zijn van mening dat het belangrijk is ervoor te zorgen dat alle doelgroepen en activiteiten op adequate wijze worden afgestemd en overweegd en ervoor zorgen dat deze activiteit in een goed kader en programma voor de uitvoering wordt verankerd.

Zes Strategische Pijlers

Onze strategie is ontwikkeld rond zes strategische pijlers die alle aspecten van ons bedrijf ondersteunen.

Elke strategische pijler heeft zijn eigen strategische doelen en plannen. Onder elke pijler hebben we de belangrijkste gebieden geïdentificeerd die belangrijk zijn voor onze activiteiten, gebieden waar Capgemini een impact heeft en die belangrijk zijn voor onze stakeholders. Wij hebben doelstellingen voor elke pijler vastgesteld om onze interne rapportageprocessen te verbeteren en onze prestaties te controleren. Het voortzetten van een positieve impact op deze pijlers is ons hoofddoel.

We zien erop toe om ervoor te zorgen dat de prestaties van CR & Sustainability dezelfde hoge normen en inzet leveren voor onze waarden op alle terreinen van onze activiteiten en zorgen voor de verdere duurzaamheid van onze activiteiten.

 

Gerelateerd

Leiderschap, waarden en ethiek

Ons commitment aan de hoogste ethische normen en onze eigen kernwaarden ligt ten grondslag...

Onze inzet voor onze mensen

We hebben altijd een uitzonderlijk sterke focus gelegd op het werven en onderhouden van een...

Onze dienstverlening aan klanten

Ons inzetten om onze klanten te ondersteunen bij hun duurzaamheidsvraagstukken

Maatschappelijke betrokkenheid

Onze medewerkers bewijzen dagelijks dat alle mensen ertoe doen. Via lokale, nationale en...

Responsible Delivery

Responsible delivery bij Capgemini betekent dat onze inkoopactiviteiten voldoen aan strikte...

Duurzaamheid van het milieu

Onze duurzaamheidsstrategie op milieugebied draait om het minimaliseren van onze eigen impact...