Met online Afsprakenkaart brengt Ketenbureau i-Sociaal Domein zorgsystematiek op één lijn

Zorgaanbieders in Nederland hebben per gemeente en/of inkoopregio andere contracten en voorwaarden voor het leveren van zorg. Dat levert hoge administratieve lasten op. Het Ketenbureau i-Sociaal Domein heeft als taak om vermijdbare administratieve lasten terug te dringen. Dat gebeurt onder andere door zoveel mogelijk administratieve processen in het sociaal domein te standaardiseren. Capgemini werd gevraagd een online systeem te ontwikkelen dat de diversiteit in afspraken inzichtelijk maakt. Capgemini ontwikkelde voor het Ketenbureau een prototype met Mendix voor een pilot met tientallen gemeenten in slechts zes weken. Dit prototype is gebruikt om de haalbaarheid en werking van de “Afsprakenkaart” te toetsen met de deelnemende partijen .

Wilt u meer weten? Download dan de case study.

Ketenbureau Success Story

File size: 777,92 KB File type: PDF