Informatieprocessen onder de loep bij een publieke organisatie

De publieke organisatie wil een excellente dienstverlener zijn. Daarin is goede stuurinformatie cruciaal. Capgemini deed onderzoek naar de informatiestromen en gaf aanbevelingen voor een nieuw te formuleren Business Intelligence-strategie.