Informatieprocessen onder de loep bij een publieke organisatie

De publieke organisatie wil een excellente dienstverlener zijn. Daarin is goede stuurinformatie
cruciaal. Capgemini deed onderzoek naar de informatiestromen en gaf aanbevelingen voor een
nieuw te formuleren Business Intelligence-strategie. Lees om meer te weten

1b-010.13d_success_stor...

File size: 470,52 KB File type: PDF