Het Bundesagentur fur Arbeit moderniseert IT landschap met IT Architecture management

De doelstelling van Bundesagentur fur Arbeit (BA) is Duitslands meest efficiënte openbare IT-dienstverlener te worden. Daarnaast biedt het zijn klanten steeds meer digitale communicatiekanalen door middel van IT-toegang voor e-Governance. De doelstellingen zijn zowel in haar corporate strategie en de IT-strategie terug te vinden. De gecombineerde strategieën vormen het kader voor het ontwerpen van de toekomstige IT-landschap, dat wordt zwaar wordt gemoderniseerd om gestelde doelen te bereiken.

Download dit klantverhaal en lees verder!

the_federal_employment_...

File size: 986,10 KB File type: PDF