Bundesagentur für Arbeit (BA) ontwikkelt nieuwe software voor het berekenen en uitbetalen van de uitkeringen van miljoenen mensen in Duitsland

Capgemini staat aan het hoofd van een consortium van dienstverleners en verleent ondersteuning op het gebied van projectbeheer en -implementatie

BA realiseert belangrijke hervorming van sociale sector en arbeidsmarkt

“De nieuwe aanpak is: iedereen is inzetbaar, en er wordt niet alleen maar gepamperd. We verleggen de focus van ondersteuning naar activering,” zegt Heinrich Alt, voormalig voorzitter van de afdeling sociale zekerheid van de Bundesagentur für Arbeit, terugdenkend aan het jaar 2005. Destijds is er een omvangrijke hervorming van de sociale sector en arbeidsmarkt in gang gezet: de consolidatie van werkloosheidsuitkeringen en sociale uitkeringen voor de verschaffing van sociale zekerheid aan werkzoekenden, die doorgaans als “Hartz IV” wordt aangeduid.

Sindsdien is de werkloosheid aanzienlijk gedaald. Het jaargemiddelde van 2005 was 4,9 miljoen werklozen, en dit cijfer is tien jaar later gedaald naar 2,9 miljoen. De hervorming heeft in hoge mate bijgedragen aan deze verlaging. Het is een van de vele maatregelen die de Bundesagentur für Arbeit sindsdien heeft genomen. De taken van de Bundesagentur für Arbeit bestaan onder meer uit het voorzien in trainingen en arbeidsplaatsen, het aanbieden van loopbaanbegeleiding en werkgeversadviezen, het ondersteunen van training en verdere educatie en het administreren en toewijzen van sociale uitkeringen zoals werkloosheidsuitkeringen en insolventie-uitkeringen.

Om aan al deze verplichtingen te voldoen heeft de Bundesagentur für Arbeit de beschikking over drie centrale computercentra met hoge beschikbaarheid in Neurenberg en in totaal 9.000 servers. De BA heeft 160.000 pc-werkplekken, verstuurt maandelijks zo’n 35 miljoen e-mails en 11 miljoen brieven en voert 16 miljoen bankoverschrijvingen uit.

federal_employment_agen...

File size: 1,28 MB File type: PDF