AkzoNobel implementeert State-of-the-art Testing voor SAP transformatie programma

We hielpen AkzoNobel Automotive & Aerospace Coatings met het verbeteren van efficiëntie en samenwerking door hen te ondersteunen bij het consolideren van hun IT-systemen, zodat AkzoNobel haar activiteiten gecentraliseerd kan monitoren en managen.

akzonobel_deploys_state...

File size: 373,46 KB File type: PDF