Werken aan meer diversiteit

Sinds 2004 volgen we in de hele Capgemini Group een actieve diversiteitsagenda. Nadat we de huidige processen in alle landen hadden geëvalueerd, hebben we een wereldwijde diversiteitsagenda en een plan met diversiteitsprogramma’s opgesteld.

Daarnaast hebben we een speciale intranetsite voor diversiteit ingericht, waar we verhalen en informatie over lokale diversiteitsprogramma’s uitwisselen.

We are setting up ways to measure all aspects of our diversity. And we’re making progress. There is more awareness, management support and focus, and the business case is better understood. Current data is compared to previous years and analyzed to understand any trends and this is used to support our diversity programs.

Carolyn Nimmy
CP Global HR team

Onze internationale diversiteitsprogramma’s

Enkele recente internationale programma’s voor diversiteit:

  • Een diversiteitsagenda die ons commitment aan diversiteit beschrijft, met name om discriminatie te bestrijden en meer consistentie in onze arbeidsrelaties te brengen
  • Een internationaal voorlichtingsprogramma om medewerkers bewuster te maken van het belang van diversiteit
  • Observatie van het percentage vrouwen in het senior management binnen de gehele Capgemini Group
  • KPI’s voor diversiteit in onze jaarlijkse HR-audit
  • Specifieke aandacht voor diversiteit in HR-processen zoals werving, promotie, prestatiebeheer en beloning
  • Deelname aan externe denktanks (onder andere ‘Race for Opportunity’ in Groot-Brittannië, ‘Platform for Professional Women Networks’ in Nederland en ‘Different Women, Different Places’ in meerdere Europese landen)
  • Oprichting van interne vrouwennetwerken om de carrièrekansen van vrouwen te verbeteren
  • Sessies over diversiteit toevoegen aan onze Leadership Development-programma’s

The Capgemini Women’s Council was set up to support our goal of achieving a more enriched and diverse work environment, to reinforce our commitment to invest in our people and to serve as a key element of our strategy to be the employer of choice for women. Our initiatives focus on deepening the talent pipeline and providing promotional opportunities for women throughout the organization.

Salil Parekh
Executive Sponsor of the Women’s Council

Onze lokale diversiteitsprogramma’s

Hieronder worden enkele programma’s beschreven waarmee onze regio’s de diversiteitsagenda ondersteunen.

China

Capgemini China maakt vooral gebruik van interne communicatie en voorlichting om onze identiteit te versterken en de betrokkenheid en participatie van medewerkers te vergroten.

Frankrijk

Capgemini was een van de zes bedrijfssponsors van de Fédération Française Handisport (FFH) op de Paralympische Spelen van Beijing in 2008. Dankzij onze ondersteuning konden FFH-teams in alle takken van sport zich voorbereiden op en deelnemen aan dit grootschalige sportevenement.

Capgemini Group heeft met Franse vakorganisaties een overeenkomst gesloten om de arbeidsparticipatie van mensen met een handicap te bevorderen. Daarnaast hebben we een diversiteits-charter ondertekend om culturele, etnische en sociale diversiteit bij personeelswerving en loopbaanbeheer te stimuleren.

India

Nieuwe medewerkers van Capgemini India volgen een inwerkprogramma van 90 dagen en worden begeleid door een mentor. Het team werd onlangs door een Indiase mediagroep geprezen voor ‘uitmuntende prestaties bij het creëren van een goede werksfeer’.

Daarnaast heeft de Women’s Council van Capgemini India een programma voor gezondheid en welzijn georganiseerd, dat door ruim 450 vrouwen werd gevolgd. Een team van artsen verzorgde screenings en gaf leiding aan discussies over verschillende aspecten van gezondheid en ziektepreventie.

Italië

Project RESTART! is een trainingsprogramma voor de herintegratie van Capgemini-medewerkers na verlof wegens zwangerschap of ziekte. Het programma voorziet in besprekingen met mentors en managers, een persoonlijk trainingsplan en de experimentele workshop ‘Empowerment & Focusing’. Deelnemers aan het programma krijgen beter inzicht in hun mogelijkheden en leren praktische vaardigheden voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Nederland

Connect in Circles is een mentorprogramma waarin vrouwen met mannelijke of vrouwelijke vice-presidenten van gedachten kunnen wisselen over onderwerpen zoals profilering, netwerken, onderhandelen en carrière.

In een onderzoek naar de werknemerstevredenheid bij 113 ondernemingen kwam Capgemini Nederland als 3e uit de bus in de categorie ‘goede werksfeer creëren’.

Noord-Amerika

De Capgemini Women’s Council is opgericht ter ondersteuning van onze doelstelling voor een rijke en diverse werkomgeving. Er zijn landelijke en lokale netwerken voor verschillende belangengroepen en er zijn bibliotheken waar taalcassettes, materiaal voor diversiteitstrainingen en andere informatiebronnen uitgeleend worden.

In oktober 2007 heeft de North American People Council de organisatie OUTfront opgericht voor de LHBT-gemeenschap (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders). Deze groep streeft naar een veilige en steunende werkomgeving voor LHBT-ers bij Capgemini North America en wil door voorlichting de bewustwording onder mensen buiten de LHBT-gemeenschap vergroten.

Noorwegen

In 2003 werden dertien vrouwen een jaar lang gekoppeld aan mannelijke mentoren om samen aan managementtaken te werken en kennis uit te wisselen. In 2005 was het percentage vrouwen in het senior management in Noorwegen toegenomen tot 30%.

Spanje

Capgemini Spanje legt sterk de nadruk op diversiteit bij werving en selectie en neemt deel aan overheidsprogramma’s om mensen met een handicap te integreren in de beroepsbevolking. Ons team heeft onlangs gratis IT-cursussen verzorgd voor mensen met een handicap.

Groot-Brittannië

Capgemini UK werkt samen met externe organisaties aan het elimineren van vooroordelen rond etniciteit, geslacht, leeftijd en handicap op de werkplek.

Voor het derde achtereenvolgende jaar staat Capgemini UK in de Top 50 Places Where Women Want to Work van The Times. Bezoek de website Where Women Want to Work voor meer informatie over de succesvolle manier waarop wij onze mensen ondersteunen.