De Cyber Security Scan geeft u snel antwoord op dreigingen rondom uw digitale dossiervorming.

In vrijwel geen enkele andere sector is de vertrouwelijkheid van informatie zo’n belangrijk onderwerp als in de zorg. Medische dossiers met daarin informatie over diagnoses, medicijngebruik, verslagen etc. worden meer en meer digitaal opgeslagen en verspreid. Dat deze ontwikkeling naast vele mogelijkheden ook risico’s met zich meebrengt, is evident. Capgemini Consulting heeft speciaal voor de zorg een ICT Security Scan ontwikkeld. Deze scan levert in een kort tijdsbestek een overzicht op van de belangrijkste waarden, dreigingen en kwetsbaarheden van de organisatie. Het stelt zorginstellingen in staat om passende maatregelen te nemen op de risico’s die worden gelopen op het gebied van informatie veiligheid. Gedurende de scan kunnen zich risico’s openbaren die acuut ingrijpen noodzakelijk maken. Deze risico’s worden apart en direct benoemd met een advies voor te nemen actie. Waar brand aanwezig is, dient geblust te worden.