Ervaringen bij samenwerkingsvraagstukken in de publieke sector

Wettelijke regelingen kunnen een organisatie tot een bepaalde variant ‘veroordelen’. Het kan ook zijn dat bestuurders aandringen om alternatieve vormen van ‘sourcing’ te onderzoeken vanwege mogelijke kostenbesparingen of omdat zij aanzienlijke kwaliteitsverbeteringen verwachten. Maar ook andere motieven, zoals vergroting van de invloed en vermindering van ‘bestuurlijke en managementdrukte’ kunnen een rol spelen.