De kosten omlaag en de kwaliteit omhoog.

Voor workforce optimalisatie geldt een zeer positieve business case. Afhankelijk van de context en uitgangssituatie zien we in recente projecten dat besparingen mogelijk zijn van 3 – 15% op de personele formatie. Door een betere aansluiting tussen vraag en aanbod, het beter benutten van eigen medewerkers, maar ook door het reduceren van de PNIL kosten. Veel instellingen bereiken op eigen kracht slechts een deel van de doelstellingen. Capgemini Consulting kan u helpen bij het scherp stellen van de doelen, training, succesvolle afstemming tussen software en gebruiker, optimalisatie van het planningsproces en uiteraard de benodigde ICT. Wij zijn gespecialiseerd om u als partner te begeleiden in dit transformatieproces en ervaren op dit gebied. Veel andere organisaties zijn u al voorgegaan. Zij zijn nu enthousiast over de tastbare resultaten.

Ontdek hier meer over kostenbesparingen in de zorg