Een blik in de veranderende wet- en regelgeving inzake de bescherming van beleggers en consumenten en de hieruit voortvloeiende gevolgen voor de bedrijfsvoering en technologie voor internationale financiële dienstverleners.

De recente financiële crisis heeft een aantal fundamentele zwakke punten in de internationale regelgeving aan het licht gebracht die leiden tot aanzienlijke verliezen bij beleggers en consumenten. Beleggers en consumenten hebben het zwaarst te lijden onder een aantal praktijken, zoals misleidende verkoop, agressieve praktijken, niet-openbaarmaking van belangenverstrengeling, die er allemaal voor hebben gezorgd dat ze hun vertrouwen in de werking van de financiële markten hebben verloren. Regelgevers streven ernaar om de huidige praktijken te veranderen teneinde het vertrouwen in het financiële stelsel te herstellen en beleggers en consumenten een betere bescherming te bieden.

Alhoewel de internationale regelgevers een consensus hebben bereikt over de belangrijkste punten van het regelgevend kader die moeten worden hervormd, verschilt de visie op korte termijn per regio. In de VS ligt het zwaartepunt op het hervormen van het model van retailbankieren wat betreft hypotheken en creditcards. In Europa is de aandacht meer gevestigd op de verspreiding van bank-, verzekerings- en beleggingsproducten. In dit document verkennen we de kerngebieden die in aanmerking komen voor hervorming van de regelgeving en kijken we naar de aanpassingen die banken als gevolg hiervan moeten doorvoeren.

Dit document maakt deel uit van de reeks ‘What You Need to Know’ ofwel ‘Alles wat u moet weten’ van Capgemini en richt zich speciaal op regelgeving betreffende financiële dienstverlening.