In onze digitaal verbonden wereld maken steeds meer arbeidsbureaus en uitkeringsinstanties gebruik van slimme oplossingen om invulling te geven aan werkzaamheden die bestaan uit administratie en gegevensverwerking. Dit is een essentiële stap op weg naar een bredere transformatie die hard nodig is om adequaat om te gaan met de toenemende werkloosheid en het groeiende aantal mensen dat op zoek is naar passend werk. In het rapport worden individuele gevallen van succesvolle transformatie besproken en wordt zinnige informatie gegeven die sociale diensten en overheden kan helpen bij de ontwikkeling en implementatie van beleid dat een oplossing biedt voor de wereldwijde uitdaging van werkloosheid en het vinden van passend werk.