In vier stappen naar een succesvolle uitrol van Salesforce

Steeds meer bedrijven stappen over op Salesforce vanwege de mogelijkheden op het gebied van klantinteracties, configuratie en schaalbaarheid, stuk voor stuk factoren die bijdragen aan een hoger rendement op hun IT-investeringen. Het ontbreekt hen echter vaak aan een duidelijke visie en de vereiste vaardigheden voor het opzetten van een framework voor Customer Relationship Management (CRM) dat hun investering in Salesforce ten volle tot haar recht laat komen.

Capgemini’s best practices op het gebied van uitrol- en organisatiebeheer helpen bedrijven een goed inzicht te krijgen in beste werkmethoden voor een wereldwijde uitrol of opsplitsing/consolidatie van hun Salesforce-organisatie. Op deze manier worden flexibele en schaalbare maar robuuste bedrijfsprocessen vastgesteld voor het mogelijk maken van duurzame waarde.