Ondanks MiFID een utopie

Op 1 november 2007 is Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) van kracht geworden ter vervanging van de sinds 1995 in Europa geldende Investment Services Directive (ISD). MiFID is een belangrijk deel van het Financial Services Action Plan (FSAP) van de Europese Unie, dat is ontworpen om één Europese markt in financiële diensten te creëren. Het alles overheersende doel van MiFID is om een verdere integratie, concurrentie en efficiency op Europese financiële markten te realiseren. Onder MiFID is de verplichting om alle handel op traditionele beurzen uit te voeren, afgeschaft en is het kader geschapen voor een Europees brede concurrentie tussen beurzen onderling. Het doel is om beurstarieven tot stand te laten komen in een markt met vrije concurrentie, waardoor de tarieven kunnen dalen. Dit artikel gaat met name over de nieuw ontstane concurrentie tussen beurzen.