Naar een vraaggestuurde supply chain vanuit de consument

Een vraaggestuurde supply chain ondersteunt een vraaggestuurd (“pull”) bedrijfsmodel waarin alle activiteiten van de supply chain draaien om de vraag van consumenten of het winkelend publiek. Met deze benadering kunnen retailers en producenten van consumentenartikelen daadwerkelijke klantaankopen beter interpreteren en daarop reageren, zodat hun assortiment, voorraadbeheer en merchandising worden geoptimaliseerd.

Dit nieuwe gegevensoverzicht beschrijft het Demand-Driven Supply Chain Sector Growth Initiative van Capgemini dat vier frameworks voor oplossingen omvat: ‘Integrated Planning & Execution’, ‘Shelf-Connected Enterprise’, ‘SAP Retail, SAP Apparel & Footwear Solution (AFS) and SAP for Consumer Products’ en ‘B2B Mobility and Supply Chain Execution’.