In alle sectoren hebben robots de manier van werken van bedrijven ingrijpend veranderd. Het beroemdste voorbeeld uit de productiesector is het gebruik van robotgestuurde assemblagelijnen in de auto-industrie. Momenteel is er echter in de backoffice sprake van een volgende golf procesautomatisering via robotica (ook wel Robotic Process Automation of RPA genoemd).

In de productiesector zijn werknemers die routinewerk verrichtten, vervangen door fysieke ‘robots’. In de backoffice worden veel routinetaken die deel uitmaken van de Business Process Outsourcing (BPO) diensten overgenomen door softwaregestuurde automatisering. Taken waarbij mensen zich bezighouden met het verplaatsen, valideren, samenvoegen en invoeren van gegevens kunnen bijvoorbeeld op eenvoudige wijze stap voor stap worden geautomatiseerd.

Gevestigde BPO-providers zijn vanzelfsprekend al geruime tijd bezig met het automatiseren van back office-processen. Maar als gevolg van de toenemende verfijning, en toepassing, van RPA in het BPO-domein ontstaat er momenteel een ongekend groot virtueel personeelsbestand. De nieuwe golf RPA kan de werkcapaciteit zo ingrijpend vergroten, en dit zo kosteneffectief en met zo veel meer accuratesse doen, dat arbeidsintensieve backoffice functies worden ‘overgenomen’ door RPA- technologieën die in snel tempo steeds geavanceerder worden.