Bij de meeste internationale spelers hebben de eerste SAP-implementaties jaren geleden plaats gevonden. Vervolgens lag de nadruk op onderhoud en stapsgewijze verbeteringen. In de loop der tijd, en vooral in de afgelopen paar jaar, zijn de omstandigheden snel veranderd, zowel intern als extern. Organisaties moeten voortdurend hun bedrijfsstrategieën en -modellen aanpassen om te voldoen aan de eisen van een markt die altijd in beweging is. Tegelijkertijd bieden vernieuwende technologieën en een veranderde SAP-roadmap richting S4HANA ongekende kansen waar bedrijven van kunnen profiteren. De twee verenigen vormt een uitdaging van formaat voor de IT-organisaties van vandaag de dag.

Het nettoresultaat is dat het IT-landschap van de meeste organisaties uit de pas loopt met zowel de bedrijfseisen als de externe omgeving. Dit kwam duidelijk naar voren uit het 2014 DSAG-onderzoek, waaruit het volgende bleek:

  • Meer dan 75% van de bedrijven hebben specifieke transformatiemanagement maatregelen gepland.
  • In 2013 en 2014, was de afstemming van bedrijfs-IT de sleutel tot waardetoevoeging van IT.

Het is dus noodzakelijk om ingrijpend te veranderen; naar onze mening zijn de aanjagers voor deze transformatie de volgende:

  • TCO: de totale kosten optimaliseren voor een productiever gebruik van stagnerende IT-budgetten
  • Zichtbaarheid: zorgen voor bedrijfsbrede transparantie voor betere governance en controle
  • Nieuw bedrijfsmodel: het bevorderen van wendbaarheid voor aanpassing aan veranderende omstandigheden
  • Fusie & overname: ondersteuning van efficiënte en structurele verandering van organisaties die tegenwoordig aan de orde van de dag zijn.