Verslaglegging over klimaatgerelateerde risico’s

Publish date:

Met de goedkeuring van de Europese Green Deal heeft de EU de ambitie geformuleerd om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te worden.

Hoewel deze streefdatum nog drie decennia weg ligt en is het belangrijk om de naast de klimaatrisico’s ook de transitierisico’s te herkennen, classificeren en over te rapporteren. Gegeven de complexiteit en impact op een  verzekeraar is het zaak om nu al de handschoen op te pakken.

PoV Reporting The Trans...

File size: 751,45 KB File type: PDF

Related Resources