Nederlandse energieleveranciers in de consumentenmarkt maken in vergelijking met hun Europese branchegenoten fors hogere kosten voor de service aan klanten, klantacquisitie en marketing. Waar Europese energieleveranciers voor hun 90 miljoen klantcontracten per klantcontract gemiddeld 28 euro per jaar kwijt zijn aan service kosten, betalen Nederlandse energieleveranciers voor ieder klantcontract 36 euro per jaar. Dit blijkt uit een vergelijkend onderzoek van Capgemini Consulting naar de winstgevendheid van 39 leveringsbedrijven uit 17 Europese landen.

Niet alleen de kosten voor service, maar ook de kosten voor klantacquisitie en marketing zijn hoger dan het EU gemiddelde. De hogere kosten kunnen voor een belangrijk deel verklaard worden door de verregaande liberalisering van de Nederlandse energiemarkt. Hierdoor geldt Nederland als een van de meest competitieve markten van Europa, waardoor de kosten voor het werven en bedienen van klanten hoger uitvallen . Dit beeld verandert niet wanneer de bedrijven die opereren in niet-competitieve markten, zoals in Oost-Europa, uit het resultaat gefilterd worden.

Onderzoeker Robert-Jan van den Berg van Capgemini Consulting zegt: ‘Leveranciers in Nederland spenderen meer geld aan marketing en acquisitie om het marktaandeel uit te breiden of juist te verdedigen. De komende anderhalf jaar worden belangrijke investeringen voorzien om nieuwe wet- en regelgeving te implementeren; onder andere voor de introductie van slimme meters. Zonder aanvullende efficiency verbeteringen gaan de servicekosten stijgen en neemt de druk op de toch al lage marges verder toe.’