In deze whitepaper wordt verslag gedaan van het toenemend belang van servicegeoriënteerde IT-architectuur in de bankensector en de factoren die de drijvende kracht zijn achter vereenvoudiging van de IT-architectuur.