Aangezien E-Business Suite R11i na een verlengde periode binnenkort niet langer wordt ondersteund door Oracle, zullen belanghebbenden sneller een beslissing moeten nemen over het al dan niet uitvoeren van een technische upgrade om te voorkomen dat ze geen ondersteuning en kritische updates meer vanuit Oracle ontvangen.

Capgemini vereenvoudigt de upgrades voor bedrijven naar E-Business Suite R12 van Oracle met een efficiënte til- en verplaatstechniek (lift-and-shift), waarbij tegelijkertijd het systeem wordt gestroomlijnd om de huidige en toekomstige upgrades gemakkelijker te beheren.

De aanpak van Capgemini ondersteunt de inspanningen van bedrijven om sneller, goedkoper en met minder risico hun doelstellingen te bereiken. Onze eigen tools zullen de complexiteit in uw omgeving terugdringen door de probleemgebieden en aangepaste functies die niet worden gebruikt in kaart te brengen en degene op te sporen waar de code op stuk zal lopen. Zo wordt alles gestroomlijnd en wordt de toekomstige last van intensief onderhoud ingeperkt.