De verwachtingen die consumenten hebben over auto’s en over de relaties met de organisaties die ze leveren, veranderen. Dit leidt tot ingrijpende veranderingen in de auto-industrie (die zich in een steeds hoger tempo voltrekken). Tegelijkertijd zorgt de groei van de digitale economie ervoor dat OEM’s andere en strengere KPI’s aanhouden. Er moeten bijvoorbeeld nieuwe digitale kanalen worden aangewend om aan de wensen van klanten op het gebied van marketing, verkoop en service te kunnen voldoen.

Bedrijven hebben nu de mogelijkheid om digitale meesters te worden door volledig inzicht te verkrijgen in deze ingrijpende veranderingen en erop in te spelen. Zo blijven ze de concurrentie een flinke stap voor. Om dit te kunnen realiseren, moet de focus van OEM’s volledig op de klant liggen, iets dat vooralsnog slechts een handvol OEM’s is gelukt.