De hedgefondssector heeft al sinds 2007 te maken met veranderende eisen.

Hedgefondsen hebben bij zowel vermogende particulieren als institutionele beleggers flink terrein gewonnen en brede erkenning gekregen. Aan de sterke groei van de hedgefondssector kwam echter abrupt een einde van 2007 op 2008 door de forse daling in marktwaarde van de activa en de grote mate van aflossing door klanten. De neergang van 2007 bracht de complexiteit van de door hedgefondsen gehanteerde beleggingsstrategieën en de tekortkomingen van hun interne controles aan het licht. Tijdens deze periode leerden hedgefondsen omgaan met het veranderende profiel van het klantenbestand, met name van het toenemende aantal institutionele beleggers. De operationele complexiteit van hedgefondsen is toegenomen door de nieuwe eisen die institutionele beleggers stellen, zoals frequente rapportage, waardering van portefeuille door derden, nadruk op interne controles, verhoogde complexiteit van producten en toegenomen wet- en regelgeving.

Dit document gaat in op de uitdagingen waarvoor hedgefondsen zich gesteld zien en beveelt op basis van de volwassenheid en omvang van het fonds strategieën aan om deze uitdagingen het hoofd te bieden.